Kontaktinformasjon for media for henvendelser om valget

Praktisk og teknisk gjennomføring

For henvendelser om den praktiske og tekniske gjennomføringen av valget, kontakt:

Rolf Brakstad
valgansvarlig 

Telefon: 92 66 52 33
E-post: 

Kommunikasjon

For henvendelser rundt informasjon og kommunikasjon i forbindelse med valget, kontakt:

Jon Bakkerud
kommunikasjonssjef 

Telefon: 99 30 12 11
E-post:

Valgstyret

For henvendelser overordnet om valget, valgjennomføringen og valgstyrets mandat og vedtak, kontakt:

Ordfører Lene Conradi
leder av valgstyret

E-post: