Bistand knyttet til bolig og økonomi

Innganger

Hjelp til å leie bolig

Bolighjelpen bistår med å finne bolig i privatmarkedet. Kommunal utleiebolig er for innbyggere med særskilte utfordringer på boligmarkedet.

Krisesenter

Er du utsatt for vold i nære relasjoner? Trenger du noen å snakke med, eller et trygt sted å bo i en vanskelig periode av livet?

Tilrettelagte boliger

Oversikt over tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelser. Kontaktskjema for å kartlegge behov.