Støtte til bolig og økonomi

Innganger

Krisesenter

Er du utsatt for vold i nære relasjoner? Trenger du noen å snakke med, eller et trygt sted å bo i en vanskelig periode av livet?

Tilrettelagte boliger

Oversikt over tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelser. Kontaktskjema for å kartlegge behov.