Hjelp ved økonomiske utfordringer

Det finnes ulike tilbud om økonomisk rådgiving og gjeldsrådgivning til deg som har økonomiske problemer, og økonomisk forvaltning til deg som har problemer med å disponere egen økonomi. Det er også mulig å søke om økonomisk sosialhjelp.

For deg som mottar sosialhjelp eller andre kortsiktige ytelser fra NAV

Dersom du mottar sosialhjelp eller kortsiktige ytelser fra NAV, kan du kontakte NAV for økonomisk veiledning, gjeldsrådgiving og forvaltning.

Gjeldsrådgiving

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgiving. Hensikten med rådgivingen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Les mer om gjeldsrådgiving hos NAV

Økonomisk sosialhjelp

Du kan søke om å få økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Med livsopphold menes å ha penger til nødvendige utgifter som mat, klær, husholdningsartikler og fritid.

Den vanligste formen for økonomisk sosialhjelp er pengebidrag, men du kan også få hjelp i form av lån, forutsatt at du har økonomi til å betale det tilbake. Støtte i form av varer og tjenester er også et alternativ.

Øvrige tilbud

Kommunen, ved velferdsforvaltningen, har ulike tilbud til innbyggere som er i behov av bistand knyttet til økonomi. 

Økonomisk veiledning eller forvaltning av inntekt

Alle kan være uheldige å komme opp i en vanskelige økonomisk situasjon.

Du kan miste eller få redusert inntekten din, eller du kan for eksempel oppdage at du har brukt mer enn du har tjent. Resultatet kan bli at du ikke klarer å betale regningene dine.

Du kan også bli utsatt for alvorlig sykdom, både hos deg selv og hos noen du har omsorg for. Da kan livet stoppe opp, slik at du ikke klarer å følge opp økonomien din.

Økonomisk veiledning

I Velferdsforvaltningen har vi et økonomiteam som kan hjelpe deg som har fast inntekt. Fast inntekt vil si at du får utbetalt lønn fra arbeidsgiver eller har alders-/uførepensjon fra NAV.

Vi jobber sammen med deg. Vi kan sammen gå gjennom økonomien din og sette opp et budsjett for å finne ut av hvordan du kan prioritere. Vi kan sammen med deg legge opp kontoer i nettbanken din for at du skal få oversikt over økonomien din. Vi kan støtte deg når du skal snakke med de du skylder penger og vi kan bistå deg med å inngå avtaler om for eksempel nedbetaling. Meningen med vår støtte er at du selv blir i stand til å styre pengene dine, og vi legger opp til at du kan komme innom oss for videre oppfølging.

Frivillig økonomisk forvaltning

Dersom du kan ha nytte av mer inngående hjelp, kan vi tilby deg tjenesten «Frivillig økonomisk forvaltning» - Da forvalter vi den daglige økonomien din for en kortere periode. Da får du tid til å få hodet over vannet og kanskje få igjen pusten.

Ved «Frivillig økonomisk forvaltning» vil vi åpne en konto i ditt navn. Denne kontoen vil vi disponere for deg. Inntektene dine settes inn på denne kontoen. Vi lager et budsjett i fellesskap, og signerer en avtale om hva som skal betales. Da betaler vi regninger for deg, og vi sørger for at du også får penger til å handle mat og annet nødvendig. Nedbetaling av gjeld kan inngå i denne avtalen, hvis der er penger til det.

Både «Økonomisk veiledning» og «Frivillig økonomisk forvaltning» er ment å være en kortvarig tjeneste. Varigheten kan variere etter behov, men meningen er å hjelpe deg gjennom en vanskelig periode. Deretter overtar du selv økonomien din igjen.

Kontakt oss for å finne ut om du kan få tildelt økonomisk veiledning eller forvaltning!

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
    Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Bostøtte fra Husbanken

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt og høye boutgifter.

For å søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Asker kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Klage på vedtak

Kommunal bostøtte

Leietakere som bor i en bolig med bemanning som er tildelt av Asker kommune, kan søke om kommunal bostøtte. Dette er en stønad som kommer på toppen av Husbankens bostøtte og du må først ha søkt om Husbankens bostøtte.

Den kommunale bostøtten beregnes i henhold til reglene for Husbankens bostøtte.

Søknadsfrist og skjema

Søknadsfristen er den 25. i den måneden du søker for, og du må være registrert bosatt i folkeregisteret på den adressen du søker for den 1. i samme måned.

Dersom du søker etter søknadsfristen, gjelder søknaden for måneden etter. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Søk om kommunal bostøtte

Forskrift om bostøtte for leietakere i kommunale boliger med bemanning