Privat boligutleie

Har du en godkjent bolig som du ønsker å leie ut?

Har du en bolig du vil leie ut ved at kommunen tildeler en leietaker? Da kan du fylle ut skjemaet vårt og så vil vi kontakte deg.

Skjema for utleiebolig

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt på e-post:

Har du en bolig du ønsker å leie ut til en flyktning? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Les mer om Bolighjelpen, og meld deg som frivillig bolighjelper!

Ofte stilte spørsmål om utleie

Hvordan må leiekontrakten være?

Alle leiekontrakter som inngås må være i henhold til Husleielovens bestemmelser. I forbindelse utleie til flyktninger anbefaler vi Huseiernes standard kontrakt for 3 år, med 3 måneders gjensidig oppsigelse. Kontrakten inngås direkte mellom deg som utleier og flykningen som leietager.

Husleieloven

Huseierne, leiekontrakt for bolig (PDF)

Hvilke krav stilles til boligen?

Boligen må være godkjent for utleie og eier må selv sette seg inn i regelverket som omhandler utleie.

Krav til utleieobjekt: hybel, leilighet, rekkehus, enebolig

Tips og råd til deg som driver utleie

Hva skjer etter at jeg har meldt inn en bolig?

Du vil bli kontaktet av Bolighjelpen slik at vi kan avtale nærmere og avtale en befaring i boligen du vil leie ut.

Hvor lang kontrakt må jeg inngå?

Det er ønskelig at kontrakten inngås for 3 år, med 3 måneders gjensidig oppsigelse. Vi bruker standard kontrakt fra Huseierne.

Huseierne, leiekontrakt for bolig (PDF)

Kan jeg si opp leiekontrakten etter at den er inngått?

Ja, oppsigelsestiden skal være opplyst i kontrakten og denne er gjensidig. Leietaker trenger ikke å begrunne en oppsigelse, men utleier må ha en saklig grunn til oppsigelse og oppsigelsen må være i henhold til Husleieloven.

Må jeg akseptere kommunal garanti?

Ja, kommunal garanti for depositum er like bra og like sikkert som depositumskonto.

I forbindelse med kontraktsinngåelse, vil det utstedes 3 måneders depositumsgaranti fra NAV.

Garantiens varighet: Ved tidsbegrenset leiekontrakt, gjelder garantien for hele leieperioden, normalt 1, 3 eller 5 år.

Ved tidsubegrenset leieperiode, gjelder garantien for ett år av gangen.

NAV Askers garanti dekker krav på skyldig husleie, skader på husrommet, utgifter ved fravikelse og andre krav som reiser seg av leieavtalen, inntil garantibeløpet som normalt er tre måneders husleie.

Kan jeg ta ekstra betalt for strøm?

Ja, strøm kan beregnes på 3 ulike måter:

  • Den kan inkluderes i husleien
  • Den kan være et tillegg til husleie som et a-kontobeløp. Da kan utleier eller leietaker kreve at kontoen gjøres opp en gang pr år elle retter gjensidig avtale.
  • Strøm abonnement kan tegnes direkte av leietaker.
Hva kan jeg ta i husleie?

I forbindelse med utleie til ukrainske flykninger, må du som utleier forholde deg til NAVs husleiesatser. Det vil si at leieprisen er et gjennomsnitt av lignende boliger til utleie i samme område og etter tilsvarende standard - «gjengs leie»-prinsippet.

Hva skjer hvis det oppstår problemer i leieperioden?

Leiekontrakten regulerer forholdet for utleier og leietagers retter og plikter. Skulle det oppstå spørsmål ved utleie til flykninger, vil disse ha en kontaktperson i virksomheten Inkludering og mangfold som kan kontaktes.

Kan jeg inngå leieavtale direkte med kommunen og kommunen leie ut videre?

Nei, kommunen leier ikke boliger for fremleie. Leieavtaler inngås direkte mellom leietaker og utleier.

Vil de som leier få noen oppfølging fra kommunen?

Alle flykninger som bosettes etter avtale med IMDi vil få oppfølging av en konsulent fra Inkludering og mangfold i Asker kommune.

Veiviser for bruksendring av bolig

Nå kan du gjennomføre en rekke byggeprosjekter på din eiendom uten å søke kommunen først.

Les mer om boligutleie og tips og råd på Boligdugnaden.