Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Begrenset møtevirksomhet

På grunn av risiko for korona-smitte arrangerer vi ikke fysiske møter for plan-, bygg-, delesak og oppmåling. Møtene gjennomføres derfor hovedsakelig digitalt. 

Byggesaker

Innganger

Byggsøk

Byggsøk legges ned fra og med 01.10.2020

Brannkum

Brannvesenet er avhengig av brannkummer, eventuelle åpne vannkilder for å hente slokkevann.

Nabovarsel

Slik finner du ut hvem som skal varsles og hva nabovarselet skal inneholde.

Svarbrev fra kommunen

Slik går du frem når du får svar på byggesøknaden. Husk å lese gjennom vedtaket, det kan være vi har noen betingelser.

Bygge i strandsonen

Er din eiendom i strandsonen? Hva kan du bygge? Hva må du sørge for før du bygger? Vil du fylle på sand på din strand?