Vi har dessverre lang saksbehandlingstid

Vi gjør det vi kan for å få ned restansen. Vi håper på forståelse i den perioden og beklager de ulempene dette medfører.

Herunder finner du noen tips og råd for deg som venter på svar i din byggesak.

Lang saksbehandlingstid

Byggesaker

Innganger

Lang saksbehandlingstid

Vi har for tiden lang saksbehandlingstid. For å få ned saksbehandlingstiden må vi dessverre i en periode innføre tiltak som vil påvirke deg.

Bygge i strandsonen

Er din eiendom i strandsonen? Hva kan du bygge? Hva må du sørge for før du bygger? Vil du fylle på sand på din strand?

Nabovarsel

Skal du sende ut nabovarsel eller har mottatt nabovarsel?

Klage

Du har mulighet til å klage på kommunens vedtak.

Svarbrev fra kommunen

Slik går du frem når du får svar på byggesøknaden. Husk å lese gjennom vedtaket, det kan være vi har noen betingelser.

Brannkum

Brannvesenet er avhengig av brannkummer, eventuelle åpne vannkilder for å hente slokkevann.

Brannsikkerhet på campingplasser

For å styrke brannsikkerheten og forenkle reglene for campingnæringen, vil regjeringen innføre nye krav til avstand, parsellinndeling og branngater...