Stengt telefon og innbyggertorg

Byggesak vil ikke være tilgjengelig på vakttelefon tirsdag 24. januar.

Påske:

Byggesak vil ikke være tilgjengelig på vakttelefonen fra og med 3. april til og med 10. april.

Slemmestad innbyggertorg vil være stengt for byggesaksveiledning 6. april.

Asker innbyggertorg vil være stengt for byggesaksveiledning den 3. april.

Byggesaker

Innganger

Bygge i strandsonen

Er din eiendom i strandsonen? Hva kan du bygge? Hva må du sørge for før du bygger? Vil du fylle på sand på din strand?

Brannsikkerhet på campingplasser

For å styrke brannsikkerheten og forenkle reglene for campingnæringen, vil regjeringen innføre nye krav til avstand, parsellinndeling og branngater...

Nabovarsel

Skal du sende ut nabovarsel eller har mottatt nabovarsel?

Klage

Du har mulighet til å klage på kommunens vedtak.

Svarbrev fra kommunen

Slik går du frem når du får svar på byggesøknaden. Husk å lese gjennom vedtaket, det kan være vi har noen betingelser.

Brannkum

Brannvesenet er avhengig av brannkummer, eventuelle åpne vannkilder for å hente slokkevann.

Informasjon om saksbehandlingstid

Vi har for tiden lang saksbehandlingstid. For å få ned saksbehandlingstiden må vi dessverre i en periode innføre tiltak som vil påvirke deg.