Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Byggesaksveiledning på innbyggertorgene

Byggesak kommer ikke til å ha veiledning på innbyggertorgene torsdag 15. juni.

Sommerstengt: Byggesak vil ikke være tilgjengelig på innbyggertorgene fra og med 1. juli til og med 15. august.

Holmen innbyggertorg: torsdager oddetallsuker kl.09.00-kl.11:30. Drop-in.

Asker innbyggertorg: mandager partallsuker kl.09.00-kl.11:30. Drop-in.

Slemmestad innbyggertorg: torsdager kl.10.00-kl.12.00. Bestille time.

Tofte innbyggertorg, Vestre Strandvei 4: torsdager kl.10.00-kl.12.00. Drop-in.

Informasjon om vakttelefon

Byggesak og Tilsyn er tilgjengelig på vakttelefonen tirsdager og onsdager fra kl.10 til kl.12.

Sommerstengt:

Byggesak og Tilsyn vil ikke være tilgjengelig på vakttelefonen fra og med 1. juli til og med 15. august.

Byggesaker

Innganger

Bygge i strandsonen

Er din eiendom i strandsonen? Hva kan du bygge? Hva må du sørge for før du bygger? Vil du fylle på sand på din strand?

Brannsikkerhet på campingplasser

For å styrke brannsikkerheten og forenkle reglene for campingnæringen, vil regjeringen innføre nye krav til avstand, parsellinndeling og branngater...

Nabovarsel

Skal du sende ut nabovarsel eller har mottatt nabovarsel?

Klage

Du har mulighet til å klage på kommunens vedtak.

Svarbrev fra kommunen

Slik går du frem når du får svar på byggesøknaden. Husk å lese gjennom vedtaket, det kan være vi har noen betingelser.

Brannkum

Brannvesenet er avhengig av brannkummer, eventuelle åpne vannkilder for å hente slokkevann.

Informasjon om saksbehandlingstid

Vi har for tiden lang saksbehandlingstid. For å få ned saksbehandlingstiden må vi dessverre i en periode innføre tiltak som vil påvirke deg.