Økt digitalisering av byggesaksprosessen

Fra og med 1. april 2024 aksepterer vi ikke lenger søknader fra ansvarlige foretak sendt til oss per e-post.

Ansvarlige foretak må fra og med 1. april sende inn byggesøknader ved bruk av digital søknadsløsning. Fra og med denne datoen vil ansvarlige foretak som sender inn søknader på annen måte få søknaden sendt i retur, uten at det opprettes en sak hos oss.

Vi gjør denne endringen for å øke kvaliteten på innsendte søknader og redusere antall mangelbrev. I praksis vil dette minske manuelt arbeid ved mottak av søknader og føre til mer komplette søknader.

Søknader som ikke krever bruk av ansvarlig foretak kan fremdeles sendes inn per e-post. Det samme gjelder supplerende dokumentasjon som skal inn i pågående byggesaker.

Vi gjør oppmerksom på at gebyr for behandling av plan- og byggesaker vil komme i tillegg til eventuelle kostnader ved bruk av de digitale søknadsløsningene.