Hjelp til å leie bolig

Bolighjelpen

Bolighjelpen skal bistå deg som trenger hjelp til å finne en egnet bolig i privatmarkedet, både leid og eid.

Vi arrangerer informasjonsmøter hos NAV i Asker sentrum én gang i måneden. Der får du en gjennomgang hvordan boligmarkedet er i kommunen, hvordan du kan svare på annonser, lage bolig-CV, lære mer om husleiekontrakter, depositum og hva du bør se etter i en bolig.

Dersom du ønsker et møte med Bolighjelpen, send e-post til  eller ring 954 03 327.

Informasjonsmøter med Bolighjelpen

Felles informasjonsmøter med Bolighjelpen er foreløpig avlyst på grunn av Covid-19, men kontakt oss for individuelle samtaler på .

Kommunal utleiebolig

Dersom du på grunn av sosiale og/eller helsemessige forhold er ute av stand til å skaffe deg bolig, kan søke om kommunal utleiebolig.

Du kan søke om kommunal utleiebolig i Asker dersom du:

  • på grunn av helsemessige og/eller sosiale forhold anses ut av stand til å skaffe annen egnet bolig.
  • har minst tre års botid i Asker kommune. Det kan gjøres unntak fra kravet om botid for nyankomne flyktninger og for andre når særlige grunner tilsier det.
  • har fylt 18 år på tidspunktet for vedtak om tildeling. Det kan gjøres unntak for kravet til alder dersom du har daglig omsorg for barn.

Dersom du har vansker med det å bo eller vansker med å håndtere din egen økonomi, kan det stilles krav om at det inngås avtale om en hjelpetiltaksplan før du får vedtak om tildeling av bolig. Hjelpetiltakene kan bestå i avtale med NAV om betalingsordning for husleie, boligveiledning eller andre egnede tiltak.

Ta kontakt for å finne ut om du kan få tildelt kommunal utleiebolig

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet  under(krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med        Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller  

Kontaktskjema

Er du i en nødsituasjon?

Hvis du er i en nødsituasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med NAV Asker