Godkjenning fra valgstyret og representanter i nytt kommunestyre

Onsdag 13. september godkjente Valgstyret i Asker protokollen fra kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Valgresultatet og fordeling av stemmer til partiene i Asker kommunestyre og til fylkestinget i Akershus, finner du på valgresultater.no.

Endelige resultater - kommunestyrevalget

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke representanter som ble valgt inn i Asker kommunestyre  - alfabetisk etter parti.

Slengeroppgjør

Representanter til nytt kommunestyre

Partiliste Navn Poststed
Arbeiderpartiet Ivar Granum Tofte
Arbeiderpartiet Marianne Riis Rasmussen Vollen
Arbeiderpartiet Marie Østensen Borgen
Arbeiderpartiet Jørn Nygren Slemmestad
Arbeiderpartiet Ronnie Mag Larsen Filtvet
Arbeiderpartiet Thomas Hatten Tofte
Arbeiderpartiet Farah Ali Nesbru
Fremskrittspartiet Tonje Lavik Spikkestad
Fremskrittspartiet Espen Hansen Aspås Åros
Fremskrittspartiet Rikke Sjølander Asker
Fremskrittspartiet Rikard Gaarder Knutsen Klokkarstua
Fremskrittspartiet Karin Ståhl Woldseth Nesbru
Høyre Lene Winger Conradi Nesbru
Høyre Monica Therese Vee Bratlie Sætre
Høyre Cecilie Lindgren Nesøya
Høyre Håvard Vestgren Slemmestad
Høyre Vanessa Vetterstad Nystedt Asker
Høyre Stig Wettre-Johnsen Asker
Høyre Thormod Rønning Kvam Røyken
Høyre Lars Kristian Wear Røyken
Høyre Marcus Riley Nafstad Sætre
Høyre Line Johansen Filtvet
Høyre Heidi Merete Johansen Heggedal
Høyre Bente Stein Mathisen Asker
Høyre Cathrine Jensen Nesøya
Høyre Kay Arne Sørensen Asker
Høyre Trond Jerve Nesbru
Høyre Julius Kvello Mellgren Nærsnes
Høyre Trond Røed Sætre
Høyre Anniken Poetzsch Elisenberg Billingstad
Høyre Kirsti Kierulf Heggedal
Høyre Turid Lohne Velund Asker
Høyre Waldemar Ribert Garntangen Nesbru
Høyre Kent Inge Stenberg Ryen Nesbru
Høyre Kåre Johnny Møllerhagen Nesbru
Høyre Simen Sandelien Asker
Høyre Per Modig Sletaune Asker
Høyre Kari Sofie Bjørnsen Vettre
Industri- og Næringspartiet Christin Gerner-Mathisen Nærsnes
Industri- og Næringspartiet Odd Sigurd Flock Bødalen
Kristelig Folkeparti Eva Høili Nærsnes
Miljøpartiet De Grønne Hanne Lisa Matt Røyken
Miljøpartiet De Grønne Helge Haugen Sætre
Miljøpartiet De Grønne Paal Steine Asker
Miljøpartiet De Grønne Sara Skjælaaen Vatn Røyken
Pensjonistpartiet Harald Conrad Ødemark Vollen
Rødt Bård Kjetil Dahl Asker
Senterpartiet Oddvar Igland Asker
SV - Sosialistisk Venstreparti Anne Høie Guettler Asker
SV - Sosialistisk Venstreparti Martin Berthelsen Sætre
SV - Sosialistisk Venstreparti Anders Nordmo Røyken
Venstre Elisabeth Holter-Schøyen Heggedal
Venstre Tobias Waage Bremnes Sætre
Venstre Gro Buttingsrud Heggedal
Venstre Christian Skrede Borgen