Hvordan benyttes arealene?

På arealplaner.no kan du søke på gateadresse eller rett i kartet, og finne gjeldende reguleringsplaner.