Kommuneplan

Innganger

Kommuneplans arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 13. juni 2023. Les planen som sier noe om hvordan arealene i kommunens skal brukes.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2020. Les planen som sier hvordan vi ønsker at Askersamfunnet skal utvikle seg i fremtiden.

Planstrategi for Asker kommune

Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.