Kommuneplan

Innganger

Kommuneplanens samfunnsdel

Her finner du forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Asker kommune, med vedlegg, som skal til politisk behandling.

Planstrategi for Asker kommune

Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen...