Planstrategi for Asker kommune

Planstrategi for 2020 - 2024

Dette er den første planstrategien for Asker som en ny kommune. Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Strategien skal drøfte utviklingstrekk i kommunen som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. 

Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunenes behov. Planstrategien for 2020 - 2024 ble vedtatt av kommunestyret 13.10.2020. 

Som følge av koronapandemien og behov for å omprioritere administrasjonens arbeidsoppgaver har fremdriften på noen av temaplanene omtalt i planstrategien blitt endret.

Arbeid med ny planstrategi

Les kunnskapsgrunnlag for planstrategi 2023 - 2027.

Les Folkehelseoversikten 2023-2027, som er en del av kunnskapsgrunnlaget.