Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Planstrategi for Asker kommune 2020 - 2023

Kort fortalt

Dette er den første planstrategien for Asker som en ny kommune. Planstratgeien skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Strategien skal drøfte utviklingstrekk i kommunen som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. 

Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunenes behov. Kommunedirektørens forslag til planstrategi ble lagt frem for formannskapet 16. juni. 

Her kan du lese forslaget til planstrategi.

Her kan du se orienteringen i formannskapet 

Har du kommentarer til planstrategien kan disse sendes per e-post til eller per post til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken innen 15. september. Merk innspillet med saksnummer 20/11429.