Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Styring og verdier

Innganger

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument.

Budsjett og handlingsprogram

Vedtatt av kommunestyret. Budsjett for kommende år. Økonomiplan for de påfølgende tre årene. Målene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden.

Økonomireglement

Reglementet skal ivareta kommunelovens grunnleggende krav til økonomiforvaltningen.