Asker kommune er ISO-sertifisert under følgende ordninger:

  • ISO 9001:2015 - Kvalitetsledelse

ISO-sertifikat

ISO-standarder er utgitt av International Organization for Standardization. ISO-sertifikat utstedes av godkjente sertifiseringsorgan (for Asker kommune er dette Det Norske Veritas (DNVGL), som også foretar årlige kontroller).

Asker kommune har også valgt å følge standardene for miljøstyring (14001) og informasjonssikkerhet (27001). I tillegg samfunnsansvar (26000) for kontinuerlig å arbeide for å forbedre det etiske ansvaret, ved å legge vekt på hederlig virksomhet og ambisjoner om å påvirke samfunnet.

Oppfølging

Avviks- og forbedringssystemet AskerDialogen er innført for å ivareta kontinuerlige forbedringer. Avvik, forbedringsforslag og positive tiltak meldes inn både fra innbyggere og ansatte. I tillegg legges funn fra tilsyn og revisjoner inn i systemet for oppfølging. Systemet gir statistikk som brukes til å identifisere tiltak som hindrer gjentakelse og som viser forbedringer, samt gir grunnlag for årsaksanalyse og trendanalyser.

Dette følges opp gjennom "Ledelsens gjennomgang" både på virksomhetsnivå og på kommunenivå. Forbedringsprosessene følges også opp gjennom de årlige interne og eksterne revisjonene.