Kvalitetsstyring og sertifisering

Asker kommune er ISO-sertifisert under følgende ordninger:

Logo for Green_Web Foundation