Økonomireglement

Reglementet skal ivareta kommunelovens grunnleggende krav til økonomiforvaltningen.