Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Asker kommunes visjon, verdier og policy

En visjon er en fremtidsrettet beskrivelse av hvordan kommunen ønsker å bli, og skal motivere de som bor, jobber og ønsker å etablere seg i kommunen.

Asker kommunes visjon ble vedtatt i kommunestyret 9. juni 2020, og lyder:


"Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet".

Våre verdier: "nær, skapende, raus og modig".