Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Eierstyring i Asker kommune

Asker rådhus

Selskap med kommunal eierandel

Aksjeselskaper
Kommunale foretak
Interkommunale selskaper (IKS)
Stiftelser og legater

Asker kommunes legat

 • Organisasjonsnummer: 919 298 723
 • Stiftelsesår: 2017
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Benny og Torger Holtmarks stiftelse

 • Organisasjonsnummer: 977 129 524
 • Stiftelsesår: 1986
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Holmsbu Kunstmuseum, Henrik Sørensens samlinger

 • Organisasjonsnummer: 985 541 558
 • Stiftelsesår: 2001
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

MiA - Museene i Akershus

 • Organisasjonsnummer: 974 235 390
 • Stiftelsesår: 1981
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Røyken boligstiftelse

 • Organisasjonsnummer: 980 400 549
 • Stiftelsesår: 1998
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Stiftelse for økt velvære og hygge blant eldre i Hurum omsorgsboliger og institusjoner og i foreninger som arbeider for eldre

 • Organisasjonsnummer: 997 352 173
 • Stiftelsesår: 2011
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Stiftelse til støtte for ungdom og voksne fra Hurum kommune til utdanning og opplæring i videregående og høyskolenivå

 • Organisasjonsnummer: 997 352 238
 • Stiftelsesår: 2011
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Stiftelsen Asker International School

 • Organisasjonsnummer: 998 152 011
 • Stiftelsesår: 2012
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Stiftelsen Heggedal Hovedgård

 • Organisasjonsnummer: 971 262 478
 • Stiftelsesår:1995
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Stiftelsen Risenga bo og omsorgssenter

 • Organisasjonsnummer: 977 233 690
 • Stiftelsesår: 1996
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Stiftelsen Skogsborg

 • Organisasjonsnummer: 977 176 913
 • Stiftelsesår: 1996
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Stiftelsen Sætre Gård

 • Organisasjonsnummer: 811 736 252
 • Stiftelsesår: 2013
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker

 • Organisasjonsnummer: 982 535 077
 • Stiftelsesår: 2000
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Sverre Fr. Isachsens legat

 • Organisasjonsnummer: 977 129 672
 • Stiftelsesår: 1996
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret
Interkommunalt samarbeid (IS) og samarbeid etter kommunelovens §27 og §28

Asker og Bærum krisesenter

Asker og Bærum legevakt

Barnevernvakten i Asker og Bærum

Biblioteksentralen SA

BRAHL regionalt forsikringssamarbeid

BTV Innkjøp – Innkjøpsamarbeid

Buskerudregionens incestsenter (BRIS)

Drammensregionens interkommunale havnevesen

Drammensregionens kommunale IKT-tjeneste (D-IKT)

Forum for offentlige bygg og eiendommer (FOBE)

Kommunalt forsikringsfellesskap (KFF)

OBRE 110 - OPSAM – KOM

Samarbeidsalliansen Osloregionen

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) 

 

 

Annet samarbeid og fora

Aktivitetshuset Gamle Vestbygda Skole
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Aktivitetshuset Klokkergården
Kommunens rolle:  Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Asker kirkelige felleråd
Organisasjonsnummer: 976 986 466 
Stiftelsesår:1997
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Asker kommunale pensjonskasse
Organisasjonsnummer: 914 562 546
Stiftelsesår: 2014
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Filtvet Fyrs venner
Organisasjonsnummer: 992 447 753
Stiftelsesår: 1998
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Konfliktrådets oppnevningsutvalg, Oslo - Konfliktrådet i Oslo
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Markarådet
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Oslo og omland friluftsråd – OOF
Organisasjonsnummer: 971 525 665
Stiftelsesår: 1936
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Oslofjordens friluftsråd – OF
Organisasjonsnummer: 971 454 415
Stiftelsesår: 1933

Kommunens rolle:Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Slemmestad Eldresenter - Slemmestad Pensjonistforening
Organisasjonsnummer:         993 907 235
Stiftelsesår: 1954
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Spikkestad kirke og kultursenter - Teglen
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Seksjon Virksomhetsstyring

Øyvind Hvidsten

Seksjonsleder
Mob: 991 55 317

Seksjon Virksomhetsstyring har ansvaret for den løpende administrative oppfølgingen av Asker kommunes eierskap.