Eierstyring i Asker kommune

Asker rådhus

Selskap med kommunal eierandel

Aksjeselskaper
Kommunale foretak

Fra og med 26. september 2023 har vi ingen Kommunale foretak i Asker kommune.

Se gjerne kommunestyrevedtak i den forbindelse.

 

Interkommunale selskaper (IKS)
Stiftelser og legater

Asker kommunes legat

 • Organisasjonsnummer: 919 298 723
 • Stiftelsesår: 2017
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer om ledelse og styre i Brønnøysundregisteret

Les mer om Stiftelsesregisteret

Benny og Torger Holtmarks stiftelse

 • Organisasjonsnummer: 977 129 524
 • Stiftelsesår: 1986
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Holmsbu Kunstmuseum, Henrik Sørensens samlinger

 • Organisasjonsnummer: 985 541 558
 • Stiftelsesår: 2001
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

MiA - Museene i Akershus

 • Organisasjonsnummer: 974 235 390
 • Stiftelsesår: 1981
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Røyken boligstiftelse

 • Organisasjonsnummer: 980 400 549
 • Stiftelsesår: 1998
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Stiftelse for økt velvære og hygge blant eldre i Hurum omsorgsboliger og institusjoner og i foreninger som arbeider for eldre

 • Organisasjonsnummer: 997 352 173
 • Stiftelsesår: 2011
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Stiftelse til støtte for ungdom og voksne fra Hurum kommune til utdanning og opplæring i videregående og høyskolenivå

 • Organisasjonsnummer: 997 352 238
 • Stiftelsesår: 2011
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Stiftelsen Asker International School

 • Organisasjonsnummer: 998 152 011
 • Stiftelsesår: 2012
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Brønnøysundregisteret

Stiftelsen Heggedal Hovedgård

 • Organisasjonsnummer: 971 262 478
 • Stiftelsesår:1995
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Stiftelsen Risenga bo og omsorgssenter

 • Organisasjonsnummer: 977 233 690
 • Stiftelsesår: 1996
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Stiftelsen Skogsborg

 • Organisasjonsnummer: 977 176 913
 • Stiftelsesår: 1996
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Stiftelsen Sætre Gård

 • Organisasjonsnummer: 811 736 252
 • Stiftelsesår: 2013
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Stiftelsen Ungdomsboliger i Asker

 • Organisasjonsnummer: 982 535 077
 • Stiftelsesår: 2000
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Sverre Fr. Isachsens legat

 • Organisasjonsnummer: 977 129 672
 • Stiftelsesår: 1996
 • Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Les mer i Stiftelsesregisteret

Interkommunalt samarbeid (IS) og samarbeid etter kommunelovens §27 og §28
Annet samarbeid og fora

Asker og Bærum krisesenter

Asker og Bærum legevakt

Biblioteksentralen SA

BRAHL regionalt forsikringssamarbeid

BTV Innkjøp – Innkjøpssamarbeid

Aktivitetshuset Gamle Vestbygda Skole
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Aktivitetshuset Klokkergården
Kommunens rolle:  Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Asker kirkelige fellesråd
Organisasjonsnummer: 976 986 466 
Stiftelsesår:1997
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Asker kommunale pensjonskasse
Organisasjonsnummer: 914 562 546
Stiftelsesår: 2014
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Den Glade Baker
Organisasjonsnummer: 960 144 732
Stiftelsesår: 1991
Kommunens rolle: Eierskap gjennom Asker Produkt AS

Filtvet Fyrs venner
Organisasjonsnummer: 992 447 753
Stiftelsesår: 1998
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Forum for offentlige bygg og eiendommer (FOBE)

Joe Silver Digitalisering AS
Organisasjonsnummer: 992 447 753
Stiftelsesår: 1998
Kommunens rolle: Samarbeid med bedrift for tilrettelagte arbeidsplasser.

Kommunalt forsikringsfellesskap (KFF)

Konfliktrådets oppnevningsutvalg, Oslo - Konfliktrådet i Oslo
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Markarådet
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

OBRE 110 - OPSAM – KOM

Oslo og omland friluftsråd – OOF
Organisasjonsnummer: 971 525 665
Stiftelsesår: 1936
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Oslofjordens friluftsråd – OF
Organisasjonsnummer: 971 454 415
Stiftelsesår: 1933

Kommunens rolle:Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Samarbeidsalliansen Osloregionen

Slemmestad Pensjonistforening
Organisasjonsnummer: 993 907 235
Stiftelsesår: 1954
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Spikkestad kirke og kultursenter - Teglen
Kommunens rolle: Utpeke medlemmer til styret/hus-styret

Seksjon Virksomhetsstyring

Sylvi Seter

Seksjonsleder

Seksjon Virksomhetsstyring har ansvaret for den løpende administrative oppfølgingen av Asker kommunes eierskap.

Kontakt oss gjerne på e-post: