Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Eierstyring i Asker kommune

Asker rådhus

Selskap med kommunal eierandel

Aksjeselskaper

Asker Produkt

Asker sentrum AS

Askershus AS

E134 Haukelivegen AS

Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS

Hurum Energi AS

Jobbhuset Hurum AS

Jobbhuset Røyken AS

Lindum Oredalen AS

Røyken Eiendom AS

Røyken Eiendomsutvikling AS

Vardar AS

Vinn Industri AS

 

Kommunale foretak
Interkommunale samarbeid (IKS)

Asker og Bærum Brann og Redning IKS

Asker og Bærum Vannverk IKS

Glitrevannverket IKS

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS

RfD – Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Sør-Øst 110 IKS

VIVA-Vestviken interkommunale vei, vann- og avløpsselskap IKS

Stiftelser

Røyken kommunes boligstiftelse

Annet samarbeid

Asker kirkelige fellesråd

Hassel fengsel 

Markarådet

Seksjon Virksomhetsstyring

Øyvind Hvidsten

Seksjonsleder
Mob: 991 55 317

Seksjon Virksomhetsstyring har ansvaret for den løpende administrative oppfølgingen av Asker kommunes eierskap.