Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Asker Sentrum AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Samle forretningsdrivende, industribedrifter, banker, forsikringsselskaper, offentlige etater og andre næringsdrivende med postadresse 1370 Asker, som er interessert i størst mulig aktivitet i Asker sentrum.

Selskapet skal drive marketingaktiviteter til gagn for handelsstanden i Asker, og skal derunder synkronisere fellesaktiviteter som Askerdager, julegate, Askersider i aviser, fellesbrosjyrer o.l. Selskapet skal også være behjelpelig med innrykninger o.l. for deltagende firmaer.

Selskapets formål

Drive markedsrettede aktiviteter for næringsdrivende i Asker sentrum med postadresse 1383 og 1384. Aktivitetene skal gjennomføres i henhold til markedsplan vedtatt av selskapets styre.

Mål med eierskapet

Eiers hovedmålsetting har vært sentrumsutvikling, men er ikke endelig fastsatt.

Kommunedirektøren forutsetter en nærmere utredning om videre eierskap.