Asker Sentrum AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Samle forretningsdrivende, industribedrifter, banker, forsikringsselskaper, offentlige etater og andre næringsdrivende med postadresse 1370 Asker, som er interessert i størst mulig aktivitet i Asker sentrum.

Selskapet skal drive marketing-aktiviteter til gagn for handelsstanden i Asker, og skal derunder synkronisere fellesaktiviteter som Askerdager, julegate, Asker-sider i aviser, fellesbrosjyrer o.l. Selskapet skal også være behjelpelig med innrykninger o.l. for deltagende firmaer.

Selskapets formål

Drive markedsrettede aktiviteter for næringsdrivende i Asker sentrum med postadresse 1383 og 1384. Aktivitetene skal gjennomføres i henhold til markedsplan vedtatt av selskapets styre.

Mål med eierskapet

Eiers hovedmålsetting har vært sentrumsutvikling, men er ikke endelig fastsatt.

Kommunedirektøren forutsetter en nærmere utredning om videre eierskap.