Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Eie, leie og drive idrettsanlegg – flerbrukshall  med innendørs velodrom.

Selskapets formål

Leie, eie og drive idrettsanlegg, herunder flerbrukshall med innendørs velodrom samt tilhørende fasiliteter og støttefunksjoner, og all virksomhet som naturlig hører til dette. Selskapet er uten eget økonomisk formål.

Mål med eierskapet

Eiers hovedmålsetting er, gjennom 10% eierskap og kontroll, å sikre bygging og drift av velodrom i Asker kommune. Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker bærekraftsmålene knyttet til god helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn samt samarbeid for å nå målene.