FOBE - Forum for offentlige bygg og eiendommer

FOBE er et forum for offentlige bygg og eiendommer.

Se mer på eget nettsted

Mål med kommunens eierskap

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil drift av kommunens lovpålagte tjenester.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.