OBRE 110 - Opsam - kom

Selskapets formål

Lovpålagt nødmeldingssentral i samarbeid med andre kommuner.

Mål med kommunens eierskap

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil drift av kommunens lovpålagte tjenester.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse samt innovasjon og infrastruktur.