BRAHL regionalt forsikringssamarbeid

Selskapets formål

Innkjøpssamarbeid for forsikringer.

Mål med kommunens eierskap

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom samarbeid med andre kommuner, å sikre innkjøpssamarbeid omkring forsikringer for kommunens eiendeler.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til innovasjon og infrastruktur.