Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

BRAHL regionalt forsikringssamarbeid

Selskapets formål

Innkjøpssamarbeid for forsikringer.

Mål med kommunens eierskap

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom samarbeid med andre kommuner, å sikre innkjøpssamarbeid omkring forsikringer for kommunens eiendeler.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til innovasjon og infrastruktur.