Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Budsjett og handlingsprogram

Illustrasjonsbilde av barnehagebarn

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Gjeldende handlingsprogram

Her finner du Handlingsprogram for 2021 - 2024, med vedtatt budsjett for 2021.

Her finner du PDF-versjon av det handlingsprogrammet.

Årsrapport

Se årsrapport for 2020 her.

Årsrapport for nedlasting (PDF)