Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Budsjett og handlingsprogram

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Gjeldende handlingsprogram

Her finner du gjeldende Handlingsprogram 2021 - 2024, med vedtatt budsjett for 2021, i digital versjon.

Her finner du PDF-versjon av det handlingsprogrammet.

Barnehage.jpg