Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Budsjett og handlingsprogram

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Gjeldende handlingsprogram

Her finner du gjeldende Handlingsprogram 2021 - 2024, med vedtatt budsjett for 2021, i digital versjon.

PDF-versjon av det gjeldende handlingsprogrammet kommer.

Barnehage.jpg