Budsjett og handlingsprogram

Illustrasjonsbilde av barnehagebarn

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Handlingsprogram 2023-2026

Kommunedirektøren la frem forslag til Handlingsprogram 2023-2026 i formannskapet 20. september 2022. Dette lå ute til høring til 5. oktober.

Tilleggsinnstilling på høring

Formannskapets behandling av tilleggsinnstilling til handlingsprogrammet er til offentlig høring frem til 12. desember. Her kan du lese mer og gi innspill.

Handlingsprogram 2022- 2025

Her kan du lese nåværende handlingsprogram for 2022-2025, med budsjett for 2022.

Her finner du gjeldende handlingsprogram.

Her er handlingsprogrammet for nedlasting (PDF)

Tertialrapporter

2. tertialrapport 2022

1. tertialrapport 2022

2. tertialrapport 2021

Årsrapporter

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020
Årsrapport 2020 for nedlasting (PDF)