Budsjett og handlingsprogram

Illustrasjonsbilde av barnehagebarn

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Handlingsprogram 2022- 2025

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14. desember handlingsprogram for 2022-2025, med budsjett for 2022.

Her finner du gjeldende handlingsprogram.

Her er handlingsprogram i pdf (for nedlasting)

Tertialrapporter

2. tertialrapport 2021

Årsrapport

Se årsrapport for 2020 her.

Årsrapport for nedlasting (PDF)