Budsjett, handlingsprogram og årsrapport

Illustrasjonsbilde av barnehagebarn

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Handlingsprogrammet vedtas av kommunestyret.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

 

Vedtatt handlingsprogram (2023-2026)

Kommunestyret behandlet og vedtok Handlingsprogram 2023-2026 i sitt møte 13. desember 2022.

Her finner du vedtatt handlingsprogram med budsjett (digital versjon).

Her finner du vedtatt handlingsprogram med budsjett i PDF-versjon.

Tertialrapporter

2023

1. tertialrapport 2023

2022

2. tertialrapport 2022

1. tertialrapport 2022

Årsrapporter

Tidligere handlingsprogram

Fireårsrapport