Budsjett, handlingsprogram og årsrapport

Illustrasjonsbilde av barnehagebarn

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Handlingsprogrammet vedtas av kommunestyret.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

 

Handlingsprogram 2024-2027

Her finner du Handlingsprogram 2024-2027 (digital versjon)

Her finner du Handlingsprogram 2024-2027 for utskrift (PDF-versjon)

Tertialrapporter

2024

1. tertialrapport 2024

2023

1. tertialrapport 2023

2. tertialrapport 2023

2022

2. tertialrapport 2022

1. tertialrapport 2022

Årsrapporter

Tidligere handlingsprogram

Fireårsrapport