Budsjett og handlingsprogram

Illustrasjonsbilde av barnehagebarn

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Handlingsprogram 2022- 2025

Kommunestyret vedtok i sitt møte 14. desember handlingsprogram for 2022-2025, med budsjett for 2022.

Her finner du gjeldende handlingsprogram.

Her er handlingsprogrammet for nedlasting (PDF)

Tertialrapporter

1. tertialrapport 2022

2. tertialrapport 2021

Årsrapporter

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2021 for nedlasting (PDF)