Budsjett og handlingsprogram

Illustrasjonsbilde av barnehagebarn

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Handlingsprogram 2021- 2024

Her finner du Handlingsprogram for 2021 - 2024, med vedtatt budsjett for 2021.

Her finner du PDF-versjon av det handlingsprogrammet.

Forslag til Handlingsprogram 2022- 2025

Formannskapet vedtok i sitt møte 23. november sin innstilling til handlingsprogram for 2022-2025.

Se saksdokumenter og vedtak

Formannskapets innstilling til handlingsprogrammet, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens § 14-3 fjerde ledd. Høringsfrist til formannskapets innstilling settes til 9. desember 2021.

Send innspill

Handlingsprogrammet skal endelig behandles i Kommunestyret 14. desember.

Les digital versjon av forslag til handlingsprogram 

Les forslag til handlingsprogram som pdf 

Tertialrapporter

2. tertialrapport 2021

Årsrapport

Se årsrapport for 2020 her.

Årsrapport for nedlasting (PDF)