Fireårsrapport

Kort fortalt

Den første kommunestyreperioden i ny storkommune er snart over, og i den forbindelse er det utarbeidet en egen rapport som gir et tilbakeblikk på det kommunen har jobbet med disse fire første årene.

I juni 2016 vedtok Hurum, Røyken og Asker å slå seg sammen til en ny storkommune. Kort tid etter denne historiske beslutningen ble fellesnemnda etablert for å lede arbeidet med sammenslåingen. Etter flere år med grundige forberedelser, så nye Asker kommune dagens lys 1. januar 2020. Asker er nå Norges 8. største kommune og har i dag ca. 97 800 innbyggere.

Fireårsrapporten ser tilbake på de ambisjonene som ble lagt i intensjonsavtalen fra 2016, samt målene og satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel fra 2020.

Les hele rapporten (PDF).