Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Arealplaner

Her finner du en oversikt over planer som har varslet oppstart, lagt ut til høring eller som nylig er vedtatt, før og etter klagefrist.

En planprosess har mange ledd. Her får du en oversikt over prosessen. Gjennom de ulike delene av prosessen vil du finne informasjon om arbeidet på denne siden, enten om det er varslet oppstart av planarbeid, eller det er levert et forslag til arealplan til høring. Se boksene under for mer informasjon og for å se hvilke planer som er i prosess eller som er vedtatt. 

Varsel om oppstart

Her ser du oversikten over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er varslet igangsatt av kommunen eller en privat forslagsstiller. Du har mulighet for å gi innspill til planarbeidet. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon. 

Planene nedenfor fjernes når frist for uttalelse er utløpt. Dersom det ikke ligger noe under her,  betyr det at det for tiden ikke er noen planer som er varlset igangsatt.

Planer på høring

Listen inneholder forslag til arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner  utvalg for plan og byggesak/formannskapet har vedtatt lagt ut  på offentlig ettersyn/høring. Du har mulighet til å gi innspill til planforslagene. (Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.)

Planene nedenfor fjernes når frist for uttalelse er utløpt. Dersom det ikke ligger noe under her,  betyr det at det for tiden ikke er noen planer på høring.

 

Nylig vedtatte planer med klagefrist

Dette er arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er vedtatt av kommunestyret, og som det er klagefrist på. 

Pågående planarbeid

Planarbeid kan gå over lang tid, og det kan være lange perioder etter varslet oppstart av planarbeid, til de legges ut på høring. Planer som har vært varslet eller vært på høring, men som ikke faller i kategoriene over, finner du her.  

 

Med de vedtatte planene kan det følge bestemmelser og annen viktig informasjon.