Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Arealplaner under oppstart, til høring eller vedtatt med klagefrist

Varsel om oppstart

Her ser du oversikten over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er varslet igangsatt av kommunen eller en privat forslagsstiller. Du har mulighet for å gi innspill til planarbeidet. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon. 

Høring av planforslag

Listen inneholder forslag til arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner administrasjon eller bygningsrådet har vedtatt lagt ut  på offentlig ettersyn/høring. Du har mulighet til å gi innspill til planforslagene. (Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.)

 

Nylig vedtatte planer

Dette er arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er vedtatt av kommunestyret, og som det er klagefrist på. 

Planene nedenfor fjernes når klagefristen er utløpt. Dersom det ikke ligger noe under her,  betyr det at det for tiden ikke er noen vedtatte planer med klagefrist. 

 

Annet pågående planarbeid

Se egen side med planer som er under arbeid, men som for tiden ikke ligger ute på høring.