Se areal- og reguleringsplaner under arbeid

Her kan du finne informasjon om areal- og reguleringsplaner som er under arbeid, på høring eller allerede er vedtatt.

En planprosess har mange ledd. Her får du en oversikt over prosessen. Planen går gjennom en rekke milepæler, som når det varsles oppstart av planarbeidet, når planen ligger ute på høring, eller når planen er vedtatt. På denne siden finner du planene sortert på de ulike milepælene i prosessen.

Se boksene under for mer informasjon og for å se hvilke planer som er i prosess eller som er vedtatt. 

Varsel om oppstart

Her ser du oversikten over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er varslet igangsatt av kommunen eller en privat forslagsstiller. Du har mulighet for å gi innspill til planarbeidet ved dette steget i prosessen. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.

Planene nedenfor fjernes når frist for uttalelse er utløpt. Dersom det ikke ligger noe under her, betyr det at det for tiden ikke er noen planer som er varslet igangsatt.

Planer på høring

Listen inneholder forslag til arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som utvalg for plan og byggesaker eller formannskapet har vedtatt å legge ut på offentlig ettersyn/høring. Du har mulighet til å gi innspill til planforslagene. Klikk på den enkelte plan for mer informasjon.

Planene nedenfor fjernes når frist for uttalelse er utløpt. Dersom det ikke ligger noe under her,  betyr det at det for tiden ikke er noen planer på høring.

Engene næringsområde - høringsfrist 15.05.2024

Verpen næringsområde (Storsandveien 2) - høringsfrist 24.05.2024

 

Pågående planarbeid
Nylig vedtatte planer med klagefrist

Dette er arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er vedtatt og som det er klagefrist på.

 

 

Med de vedtatte planene kan det følge bestemmelser og annen viktig informasjon.