Omregulering av Hvalstadåsen 5 og 7

Gårds- og bruksnummer: 30/34

Kommunens saksnummer: 17/15779

Oppdragsgiver: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Forslagsstiller: Hartmann Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmeside 19.10.2017.

Frist for innspill er 24.11.2017.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.