Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan for Kunstnerlia (Bondilia)

  • Gårds- og bruksnummer: 51/29 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/68 (tidligere saksnummer 13/6349)
  • Oppdragsgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL)
  • Forslagsstiller: Arkitektkontoret GASA A/S

Varsel om utvidelse av planområde

Planforslaget er varslet privat. Frist for innspill er torsdag 18.12.2014.

Varslingsannonse

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 23.5.2014. Frist for innspill: 23.6.2014

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.