Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Reguleringsplan for Bondilia/Kunstnerlia

Gårds- og bruksnummer: 51/29 med flere

Kommunens saksnummer: 20/848

Forslagsstiller: Kunsterlia Utvikling AS

Plankonsulent: Arkitektkontoret GASA A/S

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler Gasa Arkitekter om gjenopptakelse av detaljregulering for Bondilia/"Atelierhagen" (tidligere kalt Kunsterlia, gbnr. 51/29 med flere.

Varslingsannonse

Varslingsbrev.

Frist for innspill er satt til 27.09.2021.

Se varslingsbrev/annonse for ytterligere informasjon.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Historikk

Varsel om utvidelse av planområde

Planforslaget er varslet privat. Frist for innspill er torsdag 18.12.2014.

Varslingsannonse

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 23.5.2014. Frist for innspill: 23.6.2014

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.