Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Reguleringsplan for Kunstnerlia (Bondilia)

  • Gårds- og bruksnummer: 51/29 med flere
  • Kommunens saksnummer: 15/68 (tidligere saksnummer 13/6349)
  • Oppdragsgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL)
  • Forslagsstiller: Arkitektkontoret GASA A/S

Varsel om utvidelse av planområde

Planforslaget er varslet privat. Frist for innspill er torsdag 18.12.2014.

Varslingsannonse

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 23.5.2014. Frist for innspill: 23.6.2014

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.