Se gjeldende areal- og reguleringsplaner i kart

Kommunens regulerings- og bebyggelsesplaner vises i kartet når du velger (huker av for) kartlaget "Reguleringsplan" i kartmenyen. Dette kartlaget viser også reguleringsplaner som er under arbeid.

Grad av detaljering varierer med målestokk. Du må zoome deg inn i kartet for å få det mest detaljerte plankartet.

Finne bestemmelser og annen planinformasjon

Bestemmelser til den enkelte reguleringsplan / bebyggelsesplan, og annen informasjon om planen, kan du finne på denne måten:

  1. Zoom deg inn til aktuelt område.
  2. Slå på visning av kartlaget "Reguleringsplan"
  3. Klikk med venstre museknapp innenfor planområdet. I vinduet "Egenskaper" klikker du først på "Reguleringsplan - gjeldende informasjon", og deretter på ikonet "Vis mer informasjon", se figur under: 

Figur av fremgangsmåte i kart for tilgang til reguleringsplanbestemmelser

En ny side til GISLINE WebPlan åpnes. Her finner du informasjon om planen samt link til vedtatte plandokumenter.


Eksempel:

FIgur av siden GISLINE WebPlan som åpnes

 

Om de digitaliserte plankartene

De digitaliserte plankartene kan være forenklet og standardisert i forhold til de vedtatte plankartene.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å sammenholde det digitale plankartet med det opprinnelig vedtatte plankartet, for å avklare det juridiske innholdet i plankartet.

Hvite områder

Der kartet ikke viser regulerings- og bebyggelsesplaner (hvite områder) er dette fordi:

  • området er uregulert (gjelder det meste av de hvite områdene),
  • området overstyres av arealformål i kommuneplanen, eller
  • området omfattes av så gammel reguleringsplan, at det ikke har vært mulig å digitalisere reguleringsplanen.