Regulerings- og bebyggelsesplaner

Kommunens gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner vises i kartet når du velger (huker av for) karttypen "Reguleringsplaner" i venstremenyen på kartet.

Grad av detaljering varierer med målestokk. Du må zoome deg inn til målestokk 1:2000 eller større for å få det mest detaljerte plankartet.

Finne bestemmelser og annen planinformasjon

Bestemmelser til den enkelte reguleringsplan / bebyggelsesplan, og annen informasjon om planen, kan du finne på denne måten:

  1. Zoom deg inn til aktuelt område.
  2. Klikk med venstre museknapp innenfor planområdet. Velg "Mer info" og "Reguleringsplaner"
  3. Du får informasjon om planen. Etterhvert vil du få muligheten til å finne mer informasjon ved å trykke på "Vis i Planregister"
  4. Lenke til bestemmelsene (PDF-fil) ligger litt nede på siden under overskriften "Plandokumenter". Her finner du også lenke til det opprinnelig vedtatte plankartet.

Om de digitaliserte plankartene

De digitaliserte plankartene kan være forenklet og standardisert i forhold til de vedtatte plankartene.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å sammenholde det digitale plankartet med det opprinnelig vedtatte plankartet, for å avklare det juridiske innholdet i plankartet.

Hvite områder

Der kartet ikke viser regulerings- og bebyggelsesplaner (hvite områder) er dette fordi:

  • området er uregulert (gjelder det meste av de hvite områdene),
  • området overstyres av arealformål i kommuneplanen, eller
  • området omfattes av så gammel reguleringsplan, at det ikke har vært mulig å digitalisere reguleringsplanen.