Eiendomsinformasjon

Innganger

Vann og avløp

Stengt vann, meld feil, vannmåler, avløp og septik, vannledninger, kommunale gebyrer.

Veinavn

Asker har 1363 navngitte veier. Bakgrunnen for navnene varierer. En del av veiene er oppkalt eller avledet av det gårdsnavnet som knytter seg til...