Infrastruktur

Bredbåndsutbygging

For å fremme utbyggingen av bredbåndsnettet i kommunen har Asker kommune inngått en avtale med alle bredbåndseiere som innebærer at dersom en aktør graver for å legge fiber, tilbys alle andre bredbåndseiere å få være med å legge sine ledninger mot at de er med og deler kostnadene ved graving.

Se vår oversikt over kabel- og ledningseiere.

Mobiltelefoni

Innbyggere som ikke er fornøyd med mobildekningen må ta direkte kontakt med sin mobilleverandør.

Ta kontakt med innbyggertorgene hvis du ønsker å plassere utstyr på kommunens eiendom. Vi stiller eiendommene til disposisjon for utplassering av mobilt kommunikasjonsutstyr.

Stråling

Våre vurderinger baserer seg på anbefalinger fra Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet). 

Les mer om stråling fra mobil og nettverk

Strøm

Strømnettet i tidligere Asker kommune eies og driftes av ElviaAsker Nett AS eier strømnettet i tidligere Hurum, og Norgesnett AS i tidligere Røyken.

Skal du grave og trenger informasjon om kabler i bakken, kontakt gravemelding.no.

Veilys

Her melder du feil på veilys. 

Oppdager du skader på master og ledninger som kan være til fare for forbipasserende, ønsker vi at du melder fra til Elvia (tidligere Hafslund og Eidsiva (tidligere Asker), Asker Nett AS (tidligere Hurum) eller Norgesnett AS (tidligere Røyken.