Bredbåndsutbygging

For å fremme utbyggingen av bredbåndsnettet i kommunen har Asker kommune inngått en avtale med alle bredbåndseiere som innebærer at dersom en aktør graver for å legge fiber, tilbys alle andre bredbåndseiere å få være med å legge sine ledninger mot at de er med og deler kostnadene ved graving.

Vi viser til Telepriser.no for nasjonal oversikt over bredbåndleverandører, men se også vår oversikt over kabel- og ledningseiere.

Mobiltelefoni

Innbyggere som ikke er fornøyd med mobildekningen må ta direkte kontakt med sin mobilleverandør.

Ta kontakt med Eiendomsdrift og forvaltning hvis du ønsker å plassere utstyr på vår eiendom. Vi stiller eiendommene til disposisjon for utplassering av mobilt kommunikasjonsutstyr.

Stråling

Våre vurderinger baserer seg på anbefalinger fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet

Les mer om stråling fra mobil og nettverk

Strøm

Strømnettet i Asker eies og driftes av Hafslund. Feil og mangler meldes til Hafslunds kundeservice. Skal du grave og trenger informasjon om kabler i bakken, kontakt gravemelding.no.

Veilys

Her melder du feil på veilys. 

Ved skader på master og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende, meld fra til Hafslund Netts driftssentral på beredskapstelefon 815 30 400.