Bredbåndsutbygging

For å fremme utbyggingen av bredbåndsnettet i kommunen har Asker kommune inngått en avtale med alle bredbåndseiere som innebærer at dersom en aktør graver for å legge fiber, tilbys alle andre bredbåndseiere å få være med å legge sine ledninger mot at de er med og deler kostnadene ved graving.

Vi viser til Telepriser.no for nasjonal oversikt over bredbåndleverandører, men se også vår oversikt over kabel- og ledningseiere.

Mobiltelefoni

Innbyggere som ikke er fornøyd med mobildekningen må ta direkte kontakt med sin mobilleverandør.

Ta kontakt med Eiendomsdrift og forvaltning hvis du ønsker å plassere utstyr på vår eiendom. Vi stiller eiendommene til disposisjon for utplassering av mobilt kommunikasjonsutstyr.

Stråling

Våre vurderinger baserer seg på anbefalinger fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet

Les mer om stråling fra mobil og nettverk

Strøm

Strømnettet i Asker eies og driftes av Hafslund. Feil og mangler meldes til Hafslunds kundeservice. Skal du grave og trenger informasjon om kabler i bakken, kontakt gravemelding.no.

Veilys

Her melder du feil på veilys. 

Ved skader på master og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende, meld fra til Hafslund Nett.