Søk om graving i vei

Alle som skal arbeide eller grave på eller ved kommunal vei skal søke om dette.

Søknad om gravetillatelse gjøres hos Geomatikk sin kundeportal. 

Krav om komplette søknader

For at søknaden skal bli behandlet må den være komplett. Det må foreligge:

 • planer/tegninger
 • arbeidsvarslingsplan iht. HB051.(skiltplan og plan som viser sikring av arbeidsstedet).

Behandlingstid er normalt 3 dager.

 • Når arbeidene er ferdigstilt skal egenkontrollskjema leveres Geomatikk innen 14 dager etter ferdigstillelse.

Retningslinjer for graving på kommunale veier. 

For alt arbeid som skal utføres på kommunale veier og gater gjelder bestemmelsene i retningslinjer for graving i vei for Asker kommune med de endringer som er foretatt i forbindelse med elektronisk søknad.

Asker kommune har vedtatt gebyr for behandling av grave- og arbeidstillatelser og for ekstra kontroller.

Gebyrer

 • Gravetillatelse: kr 6 280,-
 • Arbeidstillatelse: kr 3 830,-
 • Ekstra kontroll: kr 2 120,-
 • Liggeløyve: kr 1 400,-

Prisene er oppgitt eksklusiv 25% mva.

Ved alt gravearbeid skal det undersøkes om det ligger andre kabler og ledninger i grunnen. Dette for å unngå skade. Dette blir kontrollert og sjekket ut ved alle søknader.
I forbindelse med nyanlegg for kabler, vann- og avløpsledninger skal tiltakshaver koordinere sine planer med de kabel- og ledningseiere som har tillatelse til anlegg i kommunal veigrunn. Det vises spesielt til kap. 7.10 i retningslinjene.

Registrerte kabel- og ledningseiere

 • Telenor Networks
 • TCD AS
 • Canal Digital Kabel TV
 • Hafslund Nett AS
 • Broadnet
 • Asker kommune, IT-avdelingen (fiber-/bredbånd)
 • Asker kommune, Vann og Vannmiljø 
 • Lier Fibernett AS
 • Get AS, henvendelser gjøres til eller på telefon 21 90 67 68
 • Asker og Bærum Fibernett AS
 • Bane Tele AS
 • Bioenergi AS

Informasjon om ledningsnettet og infrastruktur

Geomatikk kan kontaktes for informasjon om ledningsnettet og infrastrukturen, på telefon 09146 eller e-post .

Graving i velveier, fylkesveier og utenfor vei

Graving utenfor vei avtales med grunneier. For graving i velveier sendes søknad til det enkelte vel. For graving ved fylkesveier må du kontakte Statens vegvesen eller Akershus fylkeskommune. 

Graving nærmere enn fire meter fra kommunal vei krever søknad om arbeidstillatelse med skiltplan.