Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Veiarbeid, drift og vedlikehold

Innganger

Vårfeiing av veiene

Feiing av hovedsykkelveinettet og kommunale veier er nå i gang og vil være ferdig til 17. mai

Veinavn

Asker har 1363 navngitte veier. Bakgrunnen for navnene varierer. En del av veiene er oppkalt eller avledet av det gårdsnavnet som knytter seg til...

Veiklasser

Kartvisning av kommunale veier, fylkesveier, riksveier.