Hovedplan vei

Hver eneste dag året rundt er tusenvis av innbyggere og næringsdrivende avhengig av at de kan komme raskt, komfortabelt og sikkert rundt i kommunen, og til og fra arbeidsplassene utenfor kommunen.

En velfungerende infrastruktur, der veier, sykkelruter, fortau og broer binder områdene sammen på kryss og tvers, er avgjørende for at Asker skal være en dynamisk, attraktiv og funksjonell kommune. Hovedplan vei har derfor kartlagt hva som skal til for å sikre at kvaliteten på infrastrukturen understøtter kommunens visjoner og mål for transportområdet.

Last ned hovedplan vei 2015-2024 (for "gamle" Asker kommune) som PDF.

Vi jobber med å utarbeide en felles hovedplan for den nye kommunen.