Er du plaget av støy fra byggeplasser i nabolaget og lurer på hva du kan gjøre med dette? Har du andre spørsmål om støy og hvilke regler som gjelder for dette? Lurer du på om det foreligger tillatelser til støyende arbeider på kveldstid?

For spørsmål kan du ta kontakt med miljørettet helsevern på telefon 66 76 84 60 eller 982 36 486, eller send en e-post til Helseavdelingen Miljørettet Helsevern mhv@asker.kommune.no.

Hvis du eller din virksomhet gjør bygg- og anleggsarbeid som overskrider støygrensene, må man søke kommunen om tillatelse i god tid i forkant. Benytt dette skjema for å søke om å overskride støygrensene.

Lover og forskrifter

Hvor er det gitt støytillatelser?

Nedenfor ser du en oversikt over hvor det til enhver tid foreligger tillatelse til å bryte anbefalte retningslinjer i Støyretningslinje T-1442.

Hvalstad stasjon

Det gis forlengelse av eksisterende godkjenning for å bryte Støyretningslinje T-1442 i sak 19/9675 kveld og natt i tidsrommet 3.9 til og med 27.10 2019

Bleikeråsen 227

Det gis tillatelse til å utføre støyende arbeider i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Bleikeråsen 227 i tidsrommet 15.8. 2019 – 1.10.2020.

Bergerveien 24, Peab AS

Det gis tillatelse til å bryte støygrensene i tidsrommet 1.8.19 til 27.3.20 i utbyggingen av Vestre Billingstad