Hvor er det meldt om støyoverskridelser?

Nedenfor ser du en oversikt over hvor det til enhver tid foreligger meldinger om å bryte anbefalte retningslinjer i Støyretningslinje T-1442.