Bygge langs offentlig vei

Hvis du har eiendom som grenser til en offentlig vei, er det regler for blant annet hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen, for beplantning langs veien og for anlegging av forstøtningsmur.

Formål med reglene

  • at veier og veigrøfter skal kunne vedlikeholdes på en enkel og kostnadseffektiv måte
  • at overflatevann holder seg i grøftene og ikke forårsaker oversvømmelse og erosjon som kan føre til skader på egen eiendom og naboeiendommer
  • at trafikksikkerheten ivaretas

Alle plikter å orientere seg om hvor egne eiendomsgrenser går. Er du i tvil om grensene sjekk våre kartsider.

Du finner også mer informasjon i vår brosjyre "Når du skal bygge langs offentlig vei" PDF.