Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Bygge langs offentlig vei

Hvis du har eiendom som grenser til en offentlig vei, er det regler for blant annet hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen, for beplantning langs veien og for anlegging av forstøtningsmur.

Formål med reglene

  • at veier og veigrøfter skal kunne vedlikeholdes på en enkel og kostnadseffektiv måte.
  • at overflatevann holder seg i grøftene og ikke forårsaker oversvømmelse og erosjon som kan medføre skader på egen eiendom og naboeiendommer.
  • at trafikksikkerheten ivaretas.

Alle plikter å orientere seg om hvor egne eiendomsgrenser går. Er du i tvil om grensene sjekk våre kartsider eller kontakt Innbyggerservice.

Du finner også mer informasjon i vår brosjyre "Når du skal bygge langs offentlig vei".