Vei- og gatenormal

Vi er ny kommune og jobber med å skape felles ordninger. Inntil disse er på plass, vil gjeldene regler i din tidligere kommune være førende.

Tidligere Røyken kommune

Vei- og gatenormal for tidligere Røyken.

Tidligere Hurum kommune

Vei- og gatenormal for tidligere Hurum.

Tidligere Asker kommune

Asker kommunes vei- og gatenormal er en lokal normal bygget over Vegdirektoratets håndbok for vei- og gateutforming. Asker kommunes vei- og gatenormal er tilpasset behovet for regulering og utbygging av det lokale veinettet (utenom riks- og fylkesveinettet).

Når det refereres til vei- og gatenormal i planer og regulerings-bestemmelser, må man forholde seg til den normalen som var gjeldende da planen ble vedtatt.

Gjeldende vei- og gatenormal

Her kan du laste ned gjeldende vei- og gatenormal fra 2010 (PDF).

Retningslinjer for veibygging

I retningslinjene, som kan hentes som PDF fra denne lenken, er det beskrevet hvilke tekniske krav som gjelder for veioppbygging,grøfter, asfaltering, veiutstyr m.m.  

Merk endret parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Asker kommune gjeldene fra 2010 tom 17.11.2014 ligger under Vei- og gatenormal fra 2010.

Parkeringsnormen er endret, se her for gjeldene parkeringsnorm for Asker kommune, gyldig fom 18.11.2014.

Utgåtte vei- og gatenormaler