Veinavn

Asker har 1363 navngitte veier. Bakgrunnen for navnene varierer. En del av veiene er oppkalt eller avledet av det gårdsnavnet som knytter seg til området der veien går, andre etter personer, naturfenomener eller virksomheter.

I en del nye byggeområder uten bevaringsverdige navn, har man navngitt de enkelte veiene i et område med artsnavn fra dyreverdenen, planteriket, eventyr.

Fastsetting av nye navn

Kommunen skal tildele navn til alle gater, veier, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering.

Nye navnesaker startes som regel i forbindelse med anleggelse av nye veier eller plasser. Kommunen har ansvar for tildeling av veinavn.

Avdelingen Geodata og analyse har ansvar for navnetjenesten i kommunen.

Saksgangen i for nye navn

Navnetjenesten forbereder navneforslag og sender det til høring hos alle berørte, kommunens vel, historielag og annonseres på kommunens nettsider.

Språkrådet kommer med tilråding for de innkomne forslag.

Se språkrådets sider om veinavn.

Kommunedirektøren utarbeider deretter en navnesak med innstilling til formannskapet som har vedtaksmyndigheten i slike saker.

Nye veinavn utløser ofte behov for adressering eller omadressering.

Veinavn og kommunesammenslåingen

I forbindelse med kommunesammenslåingen måtte en rekke veier bytte navn.

Veier som fikk nytt navn
Oversikt over veier som måtte skifte navn, forslag og vedtatte nye navn
Veinavn Kommune som beholder Kommune som må skifte og forslag til nytt veinavn. Navn i fet skrift indikerer vedtatt navn
Barlindveien Røyken

Hurum:

 • Barlindbakken
 • Barlindkleiva
 • Mor Toftes vei
Bekkefaret Røyken

Hurum:

 • Holmsbubekken
 • Havna
Bekkeveien/Bekkveien Bekkeveien i Asker

Hurum:

 • Storskjærveien

Røyken:

 • Bøbekkveien
Bergerveien Asker

Røyken:

 • Bergerbakken
 • Bergeråsen
 • Bergerkollen
 • Nyveitoppen
 • Solsiden
 • Gamle Nyveien
Bergstien Røyken

Hurum:

 • Aspelundveien
Bergveien Røyken

Hurum:

 • Andreas Mørchs vei
 • Gamle prestegårds vei

Asker:

 • Øvre Berg vei
 • Kvislaveien
 • Omnummereres til Bergvangveien
 • Bergåsveien
 • Andreas Singdahlsens vei
Bjørndals vei /Bjørndalsveien Bjørndalsveien i Asker

Røyken:

 • Snorres vei
 • Tunvollveien
 • Leikegata
 • Nordre Bølstad vei
Bjønndalsveien/Bjørndalsveien Bjørndalsveien i Asker

Røyken:

 • Bjønndalen
 • Bjønndalslia
 • Kaståsveien
 • Bjønndalssvingen
 • Bjønndalsbekken
Bjørnstadkroken Røyken

Hurum:

 • Bjørnstadskogen
Bjørnstadveien Hurum

Røyken:

 • Grettefjellveien
 • Bjørkveien
 • Bjørnstadveien i Røyken
 • Gleinåsen terrasse
 • Bjørnstadåsen
 • Bjørnliveien
 • Gleinåsen
 • Gleinåslia
 • Gretteåsen
Bryggeveien Røyken

Hurum:

 • Gamle bryggevei
 • Flytebryggeveien
 • Tollerudveien
 • Badebakken
 • Lods Ole Nielsens vei
 • Tollerveien
Bråtenveien Røyken 

Asker:

 • Gjerts vei
 • Pilsåen
 • Pilveien
 • Ole O. Yggeseths vei/sti
 • Gamle Bråtenveien
 • Hagabakken
 • Hagatoppen
 • Bråtenlia
 • Bråtanlia
Båtstøveien Røyken 

Hurum:

 • Båtstøbakken
 • Båstebakken/Baastebakken
 • Filtvetstøa
Damveien Røyken

Hurum:

 • Rulletoveien
 • Isdammen

Asker:

 • Bondi hage
 • Granerudveien
Ekornveien Hurum 

Røyken:

 • Ekornsvingen
 • Smådyrveien
Elgtråkket Asker 

Røyken:

 • Lunds vei / Hans Lunds vei
 • Lundstien
 • Lundfaret
 • Tivoliåsen
 • Furuveien
Engveien/Engeneveien Engeneveien i Hurum

Røyken:

 • Grusveien
 • Dølstuenga
 • Fru Hjelms vei
 • Omnummereres til Morbergveien
Fiolveien Asker

Røyken:

 • Fiolstien
 • Fiolbakken
Fjellveien Røyken 

Hurum:

 • Lagmann Huitfeldsts vei
 • Fjellstubben

Asker:

 • Solfjellveien
 • Fjellfaret
 • Fjellstubben
 • Jens Bjørneboes vei
 • Fjellstien
 • Fjellbakken
 • Billingstadbakken
 • Major Norlands vei
 • Torsteinsons vei
 • Gardealléen
Fjordveien Hurum

Røyken:

 • Vestfjordveien
 • Åros fjordvei
 • Kystveien
 • Fjordveien Åros, Fjordveien terrasse
 • Dampen
 • Gamle Fjordvei
 • Blåhellaveien
 • Store Åros vei
 • Fjordkroken
 • Østre Åros vei
 • Bryggeveien
 • Fjordalleen
Fredboveien / Fredbos vei Fredbos vei i Asker

Hurum:

 • Klippenveien
 • Fredheimveien
 • Bedehusveien
 • Oline Wolds vei 
Furuveien Røyken 

Hurum:

 • Askeveien
 • Furusvingen
Gamle Drammensvei Asker 

Røyken:

 • Oltidsveien
 • Myreveien (deler av traseen)
 • Kirsti Kolle Grøndals vei
 • Sogneprest Holsts vei
Gamleveien Røyken

Hurum:

 • Lev Trotskijs vei
 • Gamlebrygga
Gartnerveien Røyken 

Asker:

 • Gartneriveien
 • Gartnerløkka
 • Blomquist
 • Holmquistveien
Granveien Asker

Røyken:

 • Gransvingen
 • Grankroken
 • Rytterveien
 • Transetkroken
Granåsen Hurum 

Røyken:

 • Granåsveien
 • Thorvald Baardsruds vei
 • Granstubben 
Grevlingveien Hurum

Røyken:

 • Mobergtoppen/-stien/-kroken/-platået
 • Grevlingstien
Hestehagen Asker

Røyken:

 • Hyggen terrasse
 • Hyggenlia
 • Gabrielstubben
 • Hyggenhagen
 • Hyggenhagan
 • Hestehagan
 • Hestebakken
 • Hamninga 
Hotvetveien/Holtvedtveien Holtvedtveien i Hurum

Røyken:

Hotvet gårdsvei

Industriveien Røyken 

Hurum:

 • Produksjonsveien
 • Ustadhagan
Isveien Asker

Hurum:

 • Gamle Isvei
 • Isdammen
 • Isdamveien
 • Sætrestøa
 • Gamle Isveien
Kirkeveien Asker 

Hurum:

 • Holmsbu kirkevei
 • Holmsbu kirkes vei
 • Bjørgsnuta

Røyken:

 • Måkestien
 • Kystveien
 • Sjøveien
 • Tømmerveien
 • Lille Åros vei
 • Privatveien
 • Heimveien
Kjøyaveien/Kjøiaveien Kjøiaveien i Asker

Røyken:

 • Frydenlund terrasse
 • Kristoffers vei
 • Frydenlundstubben
 • Kjøyafaret
Kleiva Røyken 

Hurum:

 • Steinbakkveien
 • Rødtangkleiva
 • Rødkleiva
Lerkeveien Asker 

Hurum:

 • Finkeveien
 • Lillebakken
 • Skjærevenge
Lidarende Asker 

Hurum:

 • Lidarennet
 • Striglesandlia
 • Morskogkroken
 • Øver Morskogvei
 • Østre Morskogvei
 • Lille Morskogvei
 • Morskoglia
 • Østlia 
Markveien Asker

Røyken

Omnummereres til Gaupeveien

Myrveien Asker 

Hurum:

 • Myhrveien
 • Matheasvingen
 • Østre Skogdalen
 • Nedre Klokkevei
 • Solåsveien
 • Andreas Toftes vei
 • Panoramaveien

Røyken:

 • Aukelia
Mølleveien Røyken beholder

Hurum:

 • Langbråten skolevei
 • Kornveien
 • Kirkebygden skolevei
 • Gamle Kirkebygdsvei
 • Kirkebygdveien
Måkeveien Hurum

Røyken:

 • Måkestien
 • Måkestubben
Nilsemarka Røyken

Asker:

 • Grimelandkleiva
 • Grimelands vei
 • Grimelandveien
 • Vollenmarka
 • Kleiva
 • Blåklokkelia
 • Eplehagen
 • Maud bryggevei
 • Skipperstien
 • Bakkeveien
 • Maudåsen
 • Morgensolbakken
 • Bringebærlia
 • Nykleiva
Nordengveien Asker 

Røyken:

 • Heggaveien
 • Løkenlia
 • Bråsetlia
Olleveien Asker 

Røyken:

 • Grettebråten/Grettebråtan
Oreveien/Orreveien Oreveien i Røyken

Hurum:

 • Havørnveien
 • Orrhaneveien
 • Hakkespettveien
Poverudveien Røyken

Asker:

 • Nordre Poverud vei
 • Paaferudveien
 • Kanalveien
 • Ulveveien
 • Vannfaret
 • Puverud kanal
 • Påverud gårdsvei
Ringveien Asker 

Hurum:

 • Blindveien
 • Anthon B. Nilsens vei
 • Mellomveien
 • Nedre Skoledalen
 • Ringstubben
 • Rundveien

Røyken:

 • Fjellstien
 • Fjordstien
 • Ringdueveien
Røedsåsen/Rødsåsen Rødsåsen i Asker

Hurum:

 • Filtvettoppen
 • Rødsbakkene
 • Goldengata
 • Filtvetveien
 • Søndre Filtvet vei
 • Kaltenbakken/Kaltentoppen
Rådyrveien Hurum

Røyken:

 • Rådyrstubben
 • Rådyrlia
Sandveien Asker 

Hurum:

 • Elvebakken
Skansen Hurum

Asker:

Skansesvingen

Skogfaret Røyken 

Asker:

 • Forglem meg ei
 • Sparkbakken
 • Jakveien
 • Kapellmesterbakken
 • Kalkovnfaret
 • Kalkfaret
 • Bringebærstien
Skogveien Hurum

Røyken:

 • Omnummereres til Østskogveien

Asker:

 • Utsiktveien
 • Fredvangveien
 • Barlinden
 • Bringebærlia
 • Koiabakken
 • Kojabakken
Skoleveien Asker

Røyken:

 • Søster Magnhilds vei
 • Skolefaret
 • Akefjellveien
 • Akeveien
 • Svaberget
 • Utsikten
 • Sommerroveien
Smiebakken/Smedbakken Smedbakken i Hurum

Røyken

 • Nedre Aukevei
 • Smia
 • Smiebakken (beholder navnet)
Solliveien Asker

Røyken:

 • Sollia
 • Solli
 • Solveien
 • Liveien
 • Jonslia
Solvangveien Asker 

Hurum:

 • Bråten/Bråtan
 • Bråtenveien/Bråtanveien
 • Bråtaveien
 • Solvangkroken
 • Solvangstubben
 • Solvangen
 • Solveien
 • Hovsbråtan
Strandveien Asker

Hurum:

 • Strandliveien
 • Sandstrandveien
 • Tollerhausveien

Røyken:

 • Hyggenstranda/Hyggenstranden
 • Lille Strandvei
Sundbyveien Røyken

Hurum:

 • Rødbyveien
 • Rødbyseterveien
 • Vestbyveien
 • Store Sundbyveien
Tors vei, Tords vei Tors vei i Røyken

Asker:

 • Karens vei
 • Simens vei
 • Henriettes vei / Henriette Blakstads vei
 • Lauras vei
 • H. C. Mamens vei
 • Tords ring
 • Olves vei
Tyristubben Hurum 

Røyken:

Tyrisvingen

Utsiktsveien/Utsiktveien Utsiktveien i Hurum

Røyken:

 • Utsiktsstubben
 • Lille utsiktsvei
 • Utsikten
Villaveien Asker

Røyken:

 • Dagslettstubben
 • Linneveien
 • Hvileveien
Østernveien Hurum

Asker:

 • Østernalleen
 • Østeren gårdsvei
Åsakerveien Røyken

Asker:

 • Plassedammen
 • Åsaker gårdsvei
Åsveien Hurum

Røyken:

 • Aukelia
 • Sølvåsen
 • Lagmannsåsen
 • Åskroken
 • Leikvang

Asker:

 • Soltoppen
 • Neskroken

Kontakt

Har du spørsmål om veinavn, ta kontakt på e-post