Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Veinavn

Asker har 1363 navngitte veier. Bakgrunnen for navnene varierer. En del av veiene er oppkalt eller avledet av det gårdsnavnet som knytter seg til området der veien går, andre etter personer, naturfenomener eller virksomheter.

I en del nye byggeområder uten bevaringsverdige navn, har man navngitt de enkelte veiene i et område med artsnavn fra dyreverdenen, planteriket, eventyr.

Fastsetting av nye veinavn

Høringer av nye veinavn legges ut på kommunes sider for høringer.

Veinavn og kommunesammenslåingen

I forbindelse med kommunesammenslåingen måtte en rekke veier bytte navn.

Les mer om prosessen rundt dette og se oversikt over de nye veinavnene.

Kontakt

Har du spørsmål om veinavn, ta kontakt på e-post