Se kunngjøringer og gi innspill til saker på høring

På denne siden finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn / på høring og viktige kunngjøringer. Dette innebærer at du har mulighet til å gi dine innspill til planforslagene, og disse innspillene blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av planen.

Informasjon om høringsfrister og om hvor og hvordan du sender høringsinnspill, finner du ved å gå inn på den enkelte planen.

Arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner

Se egen side med oversikt over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som kommunen har varslet oppstart av, lagt ut på høring, eller vedtatt med en klagefrist.

Inngåtte utbyggingsavtaler

Samfunnsplaner, temaplaner o.l. som er til offentlig høring

Dersom det ikke ligger lenker nedenfor, betyr det at det for tiden ikke er noen overordnede samfunnsplaner, temaplaner e.l. ute på høring.

Gebyrforskrift 2024

Gebyrer etter plan og bygningsloven, forurensningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven. Høringsfrist 17.10.2023.