Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Se kunngjøringer og gi innspill til saker på høring

På denne siden finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn / på høring og viktige kunngjøringer. Dette innebærer at du har mulighet til å gi dine innspill til planforslagene, og disse innspillene blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av planen.

Informasjon om høringsfrister og om hvor og hvordan du sender høringsinnspill, finner du ved å gå inn på den enkelte planen.

Arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner

Se egen side med oversikt over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som kommunen har varslet oppstart av, lagt ut på høring, eller vedtatt med en klagefrist.

Samfunnsplaner, temaplaner o.l. til offentlig høring

Dersom det ikke ligger lenker nedenfor, betyr det at det for tiden ikke er noen overordnede samfunnsplaner, temaplaner e.l. ute på høring.

Høring: Forskrift om bålbrenning

Hurum og Røyken kommuner har hatt forskrifter om bålbrenning, mens Asker har vært uten. Dette forslaget vil gjelde for hele Asker fra 1. januar 2021.

Høring: Forskrift om hundehold

Tidligere Asker har en forskrift om hundehold, mens tidligere Hurum og Røyken ikke har det. Det foreslås å videreføre forskriften fra tidligere Ask...