Se kunngjøringer og gi innspill til saker på høring

På denne siden finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn / på høring og viktige kunngjøringer. Dette innebærer at du har mulighet til å gi dine innspill til planforslagene, og disse innspillene blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av planen.

Informasjon om høringsfrister og om hvor og hvordan du sender høringsinnspill, finner du ved å gå inn på den enkelte planen.

Arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner

En reguleringsplan er en oversikt over hva et område kan brukes til. Planen kan inneholde svar på mange spørsmål: Skal det bygges boliger, skole, fotballbane eller butikker? Hvor høye skal husene være, hvor bred skal veien bli og hvordan tar vi best vare på turstien?

Du kan komme med innspill og påvirke en reguleringsprosess to ganger før den er endelig vedtatt av de folkevalgte. Vil du lære mer om prosessen til en arealplan, og hvordan og når du kan medvirke? Les mer om det på arealplan sine sider.

Se egen side med oversikt over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som kommunen har varslet oppstart av, lagt ut på høring, eller vedtatt med en klagefrist.

Samfunnsplaner, temaplaner o.l. som er til offentlig høring

Dersom det ikke ligger lenker nedenfor, betyr det at det for tiden ikke er noen overordnede samfunnsplaner, temaplaner e.l. ute på høring.