Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kutangen og Tåjeodden

Gårds- og bruksnummer: 238/162 med flere

Kommunens saksnummer: 20/4877

Tiltakshaver: Asker kommune, prosjekt og utvikling

Plankonsulent: Gottlieb Paludan Architects

AVLYST! Medvirkning i forbindelse med detaljregulering for  Tåjeodden og Kutangen i Slemmestad

På grunn av Covid-19 og smittevernhensyn kan vi dessverre ikke gjennomføre planlagt medvirkning i Slemmestad torsdag 05.november, i forbindelse med detaljregulering for kyststi og park med motfylling i sjø langs Tåjeodden og Kutangen i Slemmestad.

Vi oppfordrer alle som ønsker å snakke med oss eller komme med innspill, til å ta kontakt med Mona Holtmoen, e-post: eller Pb.18, 0216 Oslo. Send kopi til .

Hilsen Gottlieb Paludan Architects

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12‐8 varsler Gottlieb Paludan Architects A/S, på vegne av Asker kommune, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for kyststi og park og motfylling i sjø ved Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad, gnr/bnr 238/162 med flere.

Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for grønne og sjønære rekreasjons- og friområder med kyststi og park som kobles til de fremtidige utviklingsplanene for Slemmestad. For å få til dette må gammel industrivirksomhet (deponi) tildekkes og området må stabiliseres med en motfylling i sjø.

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

Frist for innspill er satt til 9.12.2020.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnr. 20/4877