Reguleringsplan for Hønsveien 86 og 88

Gårds- og bruksnummer: 23/41 og 23/42

Kommunens saksnummer: 17/14703

Oppdragsgiver: Dag Kibsgaard-Petersen og Monika L. Eknes 

Forslagsstiller: Fristed Arkitekter AS

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat.  Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside 16.05.2018.

Frist for merknader er 20.06.2018.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.