Jørgens Vei 18-20 - detaljregulering,

I henhold til plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12- 14 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering i Asker, Jørgens Vei 18-20, Gnr/Bnr. 61/561, 61/562, 61/563, 61/564. Saksnr: S20/5831.

Kartet nedenfor viser området hvor detaljreguleringen gjelder.

Kart (bilde) over Jørgens vei 18-20

Frist for innspill til planarbeidet er endret til 06.08.2021 og sendes til:
4B ARKITEKTER AS
v/ Kristine Mariero, Oscars gate 20, 0352 Oslo
Telefon: 93 46 75 58
E-post:

Her kan du laste ned kunngjøringen i sin helhet (PDF).