Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Begrenset møtevirksomhet

På grunn av risiko for korona-smitte arrangerer vi ikke fysiske møter for plan-, bygg-, delesak og oppmåling. Møtene gjennomføres derfor hovedsakelig digitalt. 

Deling, oppmåling og seksjonering

Innganger

Deling av eiendom

Skal du dele eiendommen din, må du søke om opprettelse av ny eiendom. Slik gjør du.