Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Grensepåvisning

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen fire uker. 

Klarlegging av eksisterende grense

  • Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen.
    Skjema kan du laste ned her.
  • Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Hva koster det?

Pris for grensepåvisning / klarlegging av grenser finner du i kapittel 6.4 og 6.5 i gebyrregulativet for Asker kommune (PDF)