Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen. Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

Viktige begrensninger

  • Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.