Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen. Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

  • Send søknadsskjema til kommunen.
  • Legg ved:
    • Kart over de eiendommer saken gjelder.
    • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.
    • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen.

Viktige begrensninger

  • Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.