Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Kort fortalt

Egenerklæring om konsesjonsfrihet skal benyttes i forbindelse med tinglysning av eiendomsoverdragelser.

Bebygd eiendom under to mål kan erverves (omsettes) uten egenerklæring.

Skjemaet må være undertegnet av ny eier. Hvis det er flere eiere, må det leveres et eget skjema for hver eier. 

Brevpost eller sikker digital innsending

Ferdig utfylt skjema kan du sende som brevpost til: 
Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Eller som vedlegg digitalt på denne lenken (e-Dialog). OBS: Det må være originalsignering på selve skjemaet/vedlegget).

Eiendom med konsesjonsplikt

Skal du overta eiendom med konsesjonsplikt, må du ta kontakt med Landbrukskontoret.