Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Erklæring om konsesjonsfrihet

Kort fortalt

Egenerklæring om konsesjonsfrihet skal benyttes i forbindelse med tinglysning av eiendomsoverdragelser.

Bebygd eiendom under 2 dekar, kan erverves (omsettes) uten egenerklæring.

Det er Innbyggerservice som behandler egenerklæring om konsesjonsfrihet for Kartverket.

Skjemaet må være undertegnet av ny eier. Hvis det er flere eiere, må det leveres eget skjema for hver eier. 

Skjemaet skal sendes Asker kommune til
Du får svar fra Innbyggerservice når saken er ferdig behandlet.

----------------------------------------------------------------------------

Skal du overta eiendom med konsesjonsplikt, må du ta kontakt med Landbrukskontoret.