Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Erklæring om konsesjonsfrihet

Kort fortalt

Egenerklæring om konsesjonsfrihet skal benyttes i forbindelse med tinglysning av eiendomsoverdragelser.

Bebygd eiendom under 2 dekar, kan erverves (omsettes) uten egenerklæring.

Det er Innbyggerservice som behandler egenerklæring om konsesjonsfrihet på vegne av Kartverket.

Skjemaet må være undertegnet av ny eier. Hvis det er flere eiere, må det leveres et eget skjema for hver eier. 

Ferdig utfylt skjema kan du sende som brevpost til: 
Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Du får svar fra Innbyggerservice når saken er ferdig behandlet.

Eiendom med konsesjonsplikt

Skal du overta eiendom med konsesjonsplikt, må du ta kontakt med Landbrukskontoret.