Landbrukskontoret

Primæroppgaven til landbrukskontoret er å forvalte lover og tilskudd innen jord- og skogbruk. Asker landbrukskontor har også ansvaret for viltforvaltningen i Asker.

Sommerfugl i gress

Landbrukskontoret skal veilede og hjelpe kommunens gårdbrukere med tilskuddsordninger og tilrettelegging for økt aktivitet innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Kontoret skal gi faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, med videre. Asker landbrukskontor har også ansvaret for viltforvaltningen i Asker.

Landbrukets hovedoppgave vil alltid være å produsere mat til befolkningen. I tillegg skal skogbruket bidra til at det produseres kvalitetsvirke til byggematerialer og råstoff til industrien. Med et levende og bærekraftig landbruk i kommunen, sikres et mangfoldig og opplevelsesrikt kultur- og skoglandskap for innbyggerne.

Fra 2020 har Asker det formelle ansvaret for all lovforvaltning og saksbehandling innenfor landbruket i hele den nye kommunen.

Informasjonsskriv til jord- og skogbrukerne fra Landbrukskontoret 01.07.2019

 

Kontakt Landbrukskontoret

Hallvar Hognestad

Rådgiver jord – og husdyrbruk
Mob: 959 62 467

Silje Klo Hansen

Rådgiver jord- og husdyrbruk, konsesjon
Mob: 901 29 161

Merete Dees

Rådgiver jord, og husdyrbruk, skogfond
Mob: 975 88 055

Petter Høistad

Skogbrukssjef og viltansvarlig
Mob: 482 76 692

Mary Tønder Vold

Rådgiver jord- og husdyrbruk, næringsutvikling
Mob: 989 09 762

Er du usikker på hvilken person du skal kontakte, kan du sende e-posten til

Besøk oss her: Drammensveien 915, 1383 Asker.