Landbrukskontoret

Primæroppgaven til landbrukskontoret er å forvalte lover og tilskudd innen jord- og skogbruk. Asker landbrukskontor har også ansvaret for viltforvaltningen i Asker.

Sommerfugl i gress

Landbrukskontoret skal veilede og hjelpe kommunens gårdbrukere med tilskuddsordninger og tilrettelegging for økt aktivitet innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Kontoret skal gi faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, med videre. Asker landbrukskontor har også ansvaret for viltforvaltningen i Asker.

Landbrukets hovedoppgave vil alltid være å produsere mat til befolkningen. I tillegg skal skogbruket bidra til at det produseres kvalitetsvirke til byggematerialer og råstoff til industrien. Med et levende og bærekraftig landbruk i kommunen, sikres et mangfoldig og opplevelsesrikt kultur- og skoglandskap for innbyggerne.

Nyhetsbrev for landbruk i Asker

Her kan du lese våre nyhetsbrev for landbruk i Asker. Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev her og holde deg oppdatert om viktig informasjon om og for landbruket i Asker.

Kontakt Landbrukskontoret

Hallvar Hognestad

Rådgiver jordbruk

Silje Klo Hansen

Rådgiver jordbruk

Magdalene Mathiesen

Rådgiver jordbruk

Per-Ola Søsveen

Viltansvarlig

Matthias Göhl

Rådgiver skog

Mary Tønder Vold (Permisjon)

Rådgiver jordbruk, næringsutvikling

Er du usikker på hvilken person du skal kontakte, kan du sende e-posten til

Besøk oss her: Lensmannslia 4, 1386 Asker.