Landbrukskontoret

Primæroppgaven til landbrukskontoret er å forvalte lover og tilskudd innen jord- og skogbruk. Asker landbrukskontor har også ansvaret for viltforvaltningen i Asker.

Sommerfugl i gress

Landbrukskontoret skal veilede og hjelpe kommunens gårdbrukere med tilskuddsordninger og tilrettelegging for økt aktivitet innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Kontoret skal gi faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, med videre. Asker landbrukskontor har også ansvaret for viltforvaltningen i Asker.

Landbrukets hovedoppgave vil alltid være å produsere mat til befolkningen. I tillegg skal skogbruket bidra til at det produseres kvalitetsvirke til byggematerialer og råstoff til industrien. Med et levende og bærekraftig landbruk i kommunen, sikres et mangfoldig og opplevelsesrikt kultur- og skoglandskap for innbyggerne.

Kontakt Landbrukskontoret

Hallvar Hognestad

Rådgiver jordbruk
Mob: 959 62 467

Silje Klo Hansen

Rådgiver jordbruk
Mob: 901 29 161

Petter Høistad

Skogbrukssjef
Mob: 482 76 692

Mary Tønder Vold

Rådgiver jordbruk, næringsutvikling
Mob: 989 09 762

Per-Ola Søsveen

Viltansvarlig
Mob: 908 95 773

Er du usikker på hvilken person du skal kontakte, kan du sende e-posten til

Besøk oss her: Lennsmannslia 4, 1386 Asker.