Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Kart

Innganger

Askerkart

Kart for byggesaker, eiendomsgrenser, plankart, skolekretser, veiklasser, turer, m.m.

Situasjonskart og situasjonsplan

Situasjonskart og situasjonsplan er viktige deler av byggesøknaden. Her finner du mer informasjon, og kan bestille situasjonskart / -plan.

seeiendom.no

Informasjon fra matrikkelen og grunnboka hos kartverket.