Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kart

Innganger

Askerkart

Kart for byggesaker, eiendomsgrenser, plankart, skolekretser, veiklasser, turer, m.m.

seeiendom.no

Informasjon fra matrikkelen og grunnboka hos kartverket.