Nasjonale karttjenester

Under er en oversikt over diverse nasjonale kartsider. Skal du sende inn søknad etter plan- og bygningsloven i Asker kommune, må du bruke Askerkart for å få lokale data i tillegg til de nasjonale. 

Nasjonale kartdata

Finn ut hvem som eier eiendom

Statens Kartverk har nettløsningen SeEiendom for å vise informasjon fra Matrikkelen og Grunnboken. Matrikkelen er den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser og Grunnboken inneholder tinglyste eiere og rettigheter. Ved å identifisere deg via id-porten kan du gjøre oppslag i Grunnboken i nettløsningen for å hente ut mer informasjon, både om din eiendom og andres.

Finn kart og arealtall for landbrukseiendommer

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utviklet Gårdskart for å kunne se kart og arealtall for landbrukseiendommer. 

Finn kulturminner 

Kulturminnesøk er en nettside hvor du finner informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap. I Kulturminnesøk finner du over 220.000 objekter.

Finn temakart hos Norges vassdrag og energidirektorat (NVE)  

Norges vassdrag og energidirektorat har diverse kart som viser forskjellige naturfarere. Se deres temakart for å finne mer informasjon.

Finn temakart hos Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Norges geologiske undersøkelse har kart som viser grunnforhold og geologi

Finn vegkart 

Statens vegvesen har kart med informasjon om riks- og fylkesveier.