Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Kjøp av situasjonskart 

Skal du sende inn byggesøknad, søke om deling av eiendom, eller finne informasjon om eiendom? Da trenger du et godkjent situasjonskart for å tegne inn tiltak på. Kjøp på e-torg

Hvis du skal melde om byggetiltak som er unntatt søknadsplikt, eller skal søke om innvendig byggetiltak eller fasadeendring kan du skrive ut kart selv fra Askerkart.

Kjøp av skjema for nabovarsling

Skal du varsle naboen i en byggesak må du varsle naboene før du sender byggesøknaden til kommunen. Du kan gjøre dette på to måter hos e-torg:

  • Lag skjema for nabovarsling, der du skal kontakte naboene selv
  • Lag skjema for nabovarsling, det sendes digitalt direkte til naboens innboks hos Altinn

Kjøp av digitale kartdata

Kjøp av digitale data (grunnkart og plan) kan kjøpes fra e-torg eller fra Ambita/Infoland

Kjøp av meglerpakker

Informasjonspakker med kart og eiendomsinformasjon til bruk for salg av eiendom kan bestilles av flere leverandører: e-torgAmbita/Infoland og e-plassen.