SMS-varsling og bortfall av elektronisk kommunikasjon

Befolkningsvarsling via SMS i krisesituasjoner, og eventuelt behov for nødetater ved langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon/mobilnett.

SMS benyttes i situasjoner hvor kommunen vurderer det helt nødvendig å nå innbyggerne med viktig informasjon. Det kan være med på å redde liv og helse.

Vi har to ulike systemer for SMS-varsling – det ene er lokasjonsbasert, og det andre er adressebasert. Hvilket system som benyttes avhenger av den aktuelle situasjonen.

Adressebasert varsling

Med systemet for adressebasert varsling kan kommunen sende SMS, talemelding og e-post til alle innbyggere som er registrert med bostedsadresse i Asker i Folkeregisteret. Kontaktopplysninger hentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. 

Har du ikke blitt varslet?

Har du ikke mottatt SMS-varsling fra Asker kommune, anbefaler vi at du sjekker at din informasjon er korrekt i registrene.

  1. Er du folkeregistrert på din adresse?
    Sjekk opplysninger på nettsidene til skatteetaten.
  2. Har du oppdatert din kontaktinformasjon?
    Her kan du oppdatere kontaktinformasjonen.

Har du hemmelig nummer?

Systemet for adressebasert varsling sender ikke melding til innbyggere som har såkalt hemmelig nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra kommunen, må du registrere en tilleggsoppføring på varslemeg.no.

Her kan du krysse av for "hemmelig nummer" for å skjule informasjon fra systemets varslingslogg.

Har du behov for tilleggsoppføringer?

Tilleggsregister kan benyttes dersom du ønsker å motta varsler på en annen adresse enn den adressen som er oppført i de offentlige registrene.

Eksempler på situasjoner der det kan være hensiktsmessig med en tilleggsoppføring er hvis du er pårørende til noen som ikke har oppføring i Kontakt- og reservasjonsregisteret eller om du bor på en annen adresse enn den som står i Folkeregisteret.

Du kan registrere tilleggsoppføringer på varslemeg.no.

Lokasjonsbasert varsling

Systemet Asker kommune benytter for lokasjonsbasert varsling er koblet direkte til de norske mobiloperatørene, og meldingen sendes til alle SIM-kort som dekkes av basestasjoner i et aktuelt område. Kommunen kan ikke se hvem som befinner seg i området, det kan bare mobiloperatørene.

Hvorfor mottok jeg SMS fra Asker kommune?

Dersom du ikke er innbygger i Asker men har mottatt en SMS fra Asker kommune, er det fordi din mobiltelefon ble registrert enten i Asker kommune eller i nærheten av Asker kommune på et tidspunkt hvor det har blitt sendt ut en lokasjonsbasert varsling.

Det vil si at du kan ha kjørt gjennom kommunen på det aktuelle tidspunktet, vært i nærheten av kommunegrensen, eller at din mobiltelefon har vært koblet til en basestasjonen som befinner seg i og/eller dekker Asker kommune.

Enkelte utenfor Asker kan oppleve å få SMS fra Asker kommune. Systemet forholder seg til lokasjon og er avhengig av rekkevidden til basestasjonene.

Dette er ikke på langt nær like nøyaktig som f.eks. GPS. Avvik kan derfor forekomme, da basestasjonenes rekkevidde ikke begrenses til kommunens fysiske grense.

Det betyr at enkelte (eller flere) i nærliggende områder rundt kommunen/varslingsområdet kan oppleve å motta melding.

For at kommunen skal kunne varsle både egne innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen, er det viktig at disse mobilmastene også tas med, selv om noen utenfor kommunen vil oppleve å motta melding.

Samarbeider med Bærum og Oslo 

Dette SMS-systemet er et relativt nytt system, og Asker kommune har sammen med Bærum kommune inngått en avtale med Oslo kommune om dette. Det er Oslo kommune ved Beredskapsetaten som har inngått avtale med leverandøren av systemet, og som har ansvar for å følge opp overfor leverandør og nasjonale myndigheter. Avtalen er også et samarbeid med nødetatene i regionen.

Systemet er godkjent av offentlige myndigheter og tilbys kommunene i Norge som et verktøy for å varsle befolkningen. Systemet setter oss i stand til å nå befolkningen raskt med viktig informasjon.

Behov for nødetater ved langvarig bortfall av mobilnett/Ekom

Bortfall av elektronisk kommunikasjon (EKOM) betyr at du ikke kan ringe over digitale linjer, bruke internett eller mobilnett. Dette gjelder også manglende kontakt med nødetatene brann, ambulanse og politi.

Ved langvarig bortfall av mobilnett og du har behov for nødetatene (brann, ambulanse og politi), kan du møte opp på:

  • Asker ambulansestasjon, Fredtunveien 5, Asker
  • Bråset legevakt, Bråsetveien 21A, Røyken
  • Legevakten for Asker og Bærum, Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, Gjettum
  • Sætre ambulansestasjon, Åsveien 2, Sætre

Dette gjelder altså ved fare for liv, helse og ved brann.